Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-13 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

10 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí požadavky na návrh, konstrukci, hodnocení, zkoušení a označování místností používaných pro ochranu zařízení uvnitř místností:
- umístěných v zóně 1 nebo zóně 2 nebo zóně 21 nebo zóně 22 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb, Gc, Db nebo Dc), které neobsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny vnitřním přetlakem;
- umístěných v zóně 2 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení EPL Gc, které obsahují nebo neobsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny nuceným větráním;
- umístěných v prostoru bez nebezpečí výbuchu, které obsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par a které jsou chráněny nuceným větráním;
- umístěných v zóně 1 nebo zóně 2 nebo zóně 21 nebo zóně 22 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb, Gc, Db nebo Dc), které obsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny jak vnitřním přetlakem, tak i nuceným větráním.
Výraz místnost v rámci tohoto dokumentu může zahrnovat jednu místnost, více místností, celou budovu nebo místnost v budově. Místnost má být vybavena příslušenstvím pro vstup obsluhy a zahrnuje přívodní a výfukové potrubí. Protihlukové kryty a další podobné závěry, navržené s umožněním vstupu obsluhy dovnitř, se mohou považovat za místnost.
Tento dokument rovněž obsahuje požadavky týkající se bezpečnostních přístrojů a hlídání, potřebného pro to, aby bylo zajištěno a udržováno nucené větrání, provětrávání a vnitřní přetlak.
Místnosti, které se budou budovat nebo montovat na místě, mohou být umístěny buďto na pevnině nebo na moři. Místnost je primárně určena pro instalaci koncovým uživatelem, může však být konstruována a hodnocena v prostorách výrobce, kdy se pak konečná konstrukce, jako jsou potrubí, mohou dokončit na místě.
Místnost může být umístěna ve výbušné plynné atmosféře, vyžadující zařízení úrovně ochrany EPL Gb nebo Gc nebo ve výbušné atmosféře s hořlavým prachem vyžadujícím EPL Db nebo Dc.
Tento dokument neuvádí metody, které mohou být nutné pro zajištění odpovídající kvality vzduchu pro osoby s ohledem na toxicitu a teplotu v místnosti. Mohou existovat národní nebo jiné předpisy a požadavky pro zajištění bezpečnosti obsluhy z tohoto hlediska.
Ochrana místností, které využívají inertní plyn nebo hořlavé plyny je mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu. Uznává se, že tyto aplikace jsou speciální případy, které mohou být částečně pokryty využitím principů uvedených v IEC 60079-2, avšak nepochybně bude předmětem dalších přísných konstrukčních norem, postupů a zvyklostí. Závěr s vnitřním přetlakem pro zařízení, který není vybaven prostředky pro vstup osob, je uveden v IEC 60079-2 a nepatří do rozsahu platnosti této normy.

Označení ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 504097
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135040971
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-13 (332320) z srpna 2011
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”