ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí požadavky na návrh, konstrukci, hodnocení, zkoušení a označování místností používaných pro ochranu zařízení uvnitř místností:
- umístěných v zóně 1 nebo zóně 2 nebo zóně 21 nebo zóně 22 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb, Gc, Db nebo Dc), které neobsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny vnitřním přetlakem;
- umístěných v zóně 2 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení EPL Gc, které obsahují nebo neobsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny nuceným větráním;
- umístěných v prostoru bez nebezpečí výbuchu, které obsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par a které jsou chráněny nuceným větráním;
- umístěných v zóně 1 nebo zóně 2 nebo zóně 21 nebo zóně 22 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb, Gc, Db nebo Dc), které obsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny jak vnitřním přetlakem, tak i nuceným větráním.
Výraz místnost v rámci tohoto dokumentu může zahrnovat jednu místnost, více místností, celou budovu nebo místnost v budově. Místnost má být vybavena příslušenstvím pro vstup obsluhy a zahrnuje přívodní a výfukové potrubí. Protihlukové kryty a další podobné závěry, navržené s umožněním vstupu obsluhy dovnitř, se mohou považovat za místnost.
Tento dokument rovněž obsahuje požadavky týkající se bezpečnostních přístrojů a hlídání, potřebného pro to, aby bylo zajištěno a udržováno nucené větrání, provětrávání a vnitřní přetlak.
Místnosti, které se budou budovat nebo montovat na místě, mohou být umístěny buďto na pevnině nebo na moři. Místnost je primárně určena pro instalaci koncovým uživatelem, může však být konstruována a hodnocena v prostorách výrobce, kdy se pak konečná konstrukce, jako jsou potrubí, mohou dokončit na místě.
Místnost může být umístěna ve výbušné plynné atmosféře, vyžadující zařízení úrovně ochrany EPL Gb nebo Gc nebo ve výbušné atmosféře s hořlavým prachem vyžadujícím EPL Db nebo Dc.
Tento dokument neuvádí metody, které mohou být nutné pro zajištění odpovídající kvality vzduchu pro osoby s ohledem na toxicitu a teplotu v místnosti. Mohou existovat národní nebo jiné předpisy a požadavky pro zajištění bezpečnosti obsluhy z tohoto hlediska.
Ochrana místností, které využívají inertní plyn nebo hořlavé plyny je mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu. Uznává se, že tyto aplikace jsou speciální případy, které mohou být částečně pokryty využitím principů uvedených v IEC 60079-2, avšak nepochybně bude předmětem dalších přísných konstrukčních norem, postupů a zvyklostí. Závěr s vnitřním přetlakem pro zařízení, který není vybaven prostředky pro vstup osob, je uveden v IEC 60079-2 a nepatří do rozsahu platnosti této normy.

Označení ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 504097
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135040971
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-13 (332320) z srpna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC IEC/TS 60079-43 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky

ČSN CLC IEC/TS 60079-47 (332320)
Výbušné plynné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

foo