Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

7 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro identifikaci a zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné směsi prachu se vzduchem a vrstvy prachu, aby bylo umožněno správné hodnocení zdrojů vznícení v takovýchto prostorech.
V této normě jsou výbušná prostředí s prachem a vrstvy hořlavého prachu řešeny samostatně. V kapitole 4 je popsáno zařazování prostorů pro rozvířený hořlavý prach, kde vrstvy prachu jsou hodnoceny jako jeden z možných zdrojů úniku. V kapitole 7 jsou popsány další obecné úvahy pro vrstvy prachu.
Příklady v této normě jsou založeny na zavedeném účinné systému úklidu v provozu, aby bylo zabráněno hromadění vrstev prachu. Tam, kde není účinný systém úklidu zaveden, zařazení prostorů zahrne možnost vytváření výbušné atmosféry prachu z usazených vrstev prachu.
Principy normy mohou být použity také pro případy, kdy je nebezpečí vytvářeno hořlavými vlákny nebo polétavými částicemi.
Tato norma je určena pro použití tam, kde je nebezpečí v důsledku přítomnosti výbušné směsi prachu se vzduchem nebo hořlavých vrstev prachu za normálních atmosférických podmínek (viz poznámka 1).
POZNÁMKA 1 - Atmosférické podmínky zahrnují kolísání tlaku a teploty nad a pod referenční úrovně 101,3 kPa (1 013 mbar) a 20 °C (293 K), za předpokladu, že toto kolísání má zanedbatelný vliv na výbuchové vlastnosti hořlavých látek.
Norma neplatí pro:
- podzemní prostory dolů;
- prachy výbušnin, které nepotřebují pro hoření atmosférický kyslík, jako jsou pyroforické látky, pohonné látky, pyrotechnika, střelivo, peroxidy, okysličovadla, látky nebo složky reagující s vodou nebo další podobné látky;
- katastrofické poruchy, které jsou mimo koncepci poruchových stavů, se kterými tato norma počítá;
- jakákoliv nebezpečí týkající se emise hořlavých nebo toxických plynů z prachu.
Tato norma neplatí tam, kde pro nebezpečí může vznikat z důvodu přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů, principy však mohou být použity pro hodnocení hybridních směsí (viz rovněž IEC 60079-10-1).
POZNÁMKA 2 - Další návod pro hybridní směsi je uveden v příloze C.
Tato norma se nezabývá účinky následných škod v důsledku požáru nebo výbuchu.

Označení ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 504911
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135049110
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) z září 2015
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”