Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-7 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

18 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

Objednat


Cena: 895 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součásti s typem ochrany proti výbuchu - zajištěné provedení "e", určených pro použití ve výbušných plynných atmosférách.
Elektrická zařízení a Ex součásti s typem ochrany proti výbuchu - zajištěné provedení "e" jsou buďto
a) s úrovní ochrany "eb" (EPL "Mb" nebo "Gb"); nebo
b) s úrovní ochrany "ec" (EPL "Gc").
Úroveň ochrany "eb" platí pro zařízení nebo Ex součásti, včetně jejich připojovacích zařízení, vodičů, vinutí, světelných zdrojů nebo baterií; nezahrnuje však polovodiče nebo elektrolytické kondenzátory.
POZNÁMKA 1: Použití elektronických součástek, jako jsou polovodiče nebo elektrolytické kondenzátory je pro úroveň ochrany "eb" vyloučeno, protože očekávané poruchy mohou vést k nedovoleně vysokým teplotám nebo obloukům a jiskření, pokud nebyly použity izolační vzdálenosti uvnitř součástek. Obecně není možné zajistit tyto izolační vzdálenosti a zajistit funkci elektronických součástek.
Úroveň ochrany "ec" platí pro zařízení nebo Ex součásti, včetně jejich připojovacích zařízení, vodičů, vinutí, světelných zdrojů nebo baterií; a rovněž zahrnuje polovodiče a elektrolytické kondenzátory.
POZNÁMKA 2: Použití elektronických součástek, jako jsou polovodiče nebo elektrolytické kondenzátory je pro úroveň ochrany "ec" povoleno, protože jsou hodnoceny pro normální podmínky a pravidelně očekávané události a tak není pravděpodobný vznik nedovoleně vysokých teplot nebo oblouků a jiskření. Protože požadavky na izolační vzdálenosti neplatí pro vnitřní konstrukci, jsou obecně obchodně dostupné elektronické součástky vhodné, pokud splňují požadavky na vnější izolační vzdálenosti.
Požadavky této normy platí pro obě úrovně ochrany, pokud není dále uvedeno jinak.
Pro úroveň ochrany "eb" tato norma platí pro elektrická zařízení, jejichž jmenovité napájecí napětí není větší než 11 kV (efektivní hodnota AC nebo DC).
Pro úroveň ochrany "ec" tato norma platí pro elektrická zařízení, jejichž jmenovité napájecí napětí není větší než 15 kV (efektivní hodnota AC nebo DC).
POZNÁMKA 3: Zkratové proudy protékající přes připojení zařízení v zajištěném provedení k síti se nepovažují za událost vytvářející významné riziko vznícení výbušné plynné atmosféry vlivem pohybu spojů v důsledku mechanického namáhání vytvářeného zkratovým proudem. Normální průmyslové normy požadují, aby byl zohledněn vliv vysokých krátkodobých proudů na zajištění spojů. Přítomnost výbušné plynné atmosféry neovlivňuje nepříznivě zajištění spojů.
POZNÁMKA 4: Jakýkoliv vznik krátkodobého oteplovacího proudu v důsledku vzniku elektrických proudů vyšších než jsou jmenovité proudy, jako je tomu při spouštění motorů, se nepovažuje za událost vytvářející významné riziko vznícení výbušné plynné atmosféry v důsledku relativně krátké doby trvání této události a vedení tepla, které vzniká při této události.
POZNÁMKA 5: Vysokonapěťové spoje a související vodiče (nad 1 kV) mohou být náchylné na vytváření částečných výbojů, které mohou být zdrojem vznícení. Obvykle se proto zajišťují zvýšené vzdušné vzdálenosti k uzemněným povrchům nebo dalším spojům a provádějí se vhodná opatření pro snížení namáhání vysokonapěťových svorek.
Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v IEC 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost.

Označení ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Katalogové číslo 502386
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8596135023868
Změny a opravy A1 8.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-7 ed. 2 (332320) z července 2007
ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) z března 2016
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací