Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

18 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) Nové vydání

Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

Objednat
Cena: 990 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato norma poskytuje návod pro zařízení, produkty a vlastnosti technologie nezbytné pro zabránění nebezpečí iniciace a elektrostatického šoku vznikající od elektrostatiky stejně jako i provozní požadavky potřebné pro zabezpečení bezpečného použití zařízení, produktu nebo technologie. Lze jej použít při posuzování rizik od elektrostatických nebezpečí nebo při přípravě norem pro skupiny výrobků nebo konkrétních výrobkových norem pro elektrické nebo neelektrické stroje nebo zařízení.
Jsou zde zohledněna nebezpečí spojená se statickou elektřinou v průmyslových procesech a prostředích, která nejčastěji způsobují problémy. Tyto procesy zahrnují manipulaci s pevnými látkami, kapalinami, prachy, plyny, aerosoly a výbušninami. Ve všech případech jsou identifikované zdroje a povaha elektrostatického nebezpečí a poskytnuta určitá doporučení je se s nimi vypořádat.
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout standardní doporučení pro ochranu před statickou elektřinou, jako je uzemňování vodivých předmětů, snížení nabíjení a omezení nabíjitelných ploch u izolantů. V některých případech je statická elektřina součástí procesů jako například elektrostatické nanášení, ale často se jedná o nežádoucí vedlejší účinky, o kterých tento návod pojednává. V případě, splnění standardních doporučení uvedených v tomto dokumentu lze očekávat, že riziko od nebezpečných elektrostatických výbojů ve výbušné atmosféře je na přijatelně nízké úrovni.
Pokud nelze požadavky tohoto dokumentu splnit, může být za podmínky, že bude dosaženo alespoň stejné úrovně bezpečnosti použito alternativních přístupů.
Základní informace o vytváření nežádoucí statické elektřiny u pevných látek, kapalin, plynů, výbušnin a také na osobách společně s popisem jak vytvořené náboje způsobují iniciaci nebo elektrostatické šoky jsou uvedeny v přílohách a v IEC/TR 61340-1.
Tuto technickou specifikaci nelze použít pro nebezpečí statické elektřiny ve vztahu k blesku nebo poškození elektronických součástek.
Účelem této technické specifikace není náhrada norem, které platí určité výrobky a situace v průmyslu.

Označení ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Katalogové číslo 508139
Cena 990 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 156 stran formátu A4
EAN kód 8596135081394
Tato norma nahradila ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) z července 2016
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”