ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví obecné požadavky na konstrukci, zkoušení a funkci a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití ve výbušných atmosférách a v dolech s výskytem methanu.
Tato část EN 60079-29 je určena pro zařízení na detekci hořlavých plynů s měřicím rozsahem do jakéhokoliv objemového zlomku podle deklarace výrobce, která jsou určena pro zajištění indikace, výstražné signalizace a další výstupní funkce; jejich účelem je indikovat potenciální nebezpečí výbuchu a v některých případech spuštění automatických nebo ručních ochranných opatření.
Pro účely této části EN 60079-29 výraz "s měřením do objemového zlomku X % nebo X % LFL" zahrnuje přístroje s horní mezi měřicího rozsahu rovným nebo menším než X % nebo X % LFL.
Tato část EN 60079-29 platí pro zařízení včetně zabudovaného odběrového systému u zařízení s nasáváním, které je určeno pro komerční, průmyslové a nebytové bezpečnostní aplikace.
Tato část EN 60079-29 neplatí pro vnější odběrové (vzorkovací) systémy nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zařízení používané pouze pro monitorování a/nebo řízení technologického procesu. Rovněž neplatí pro přístroje pro monitorování prostoru s otevřenou cestou, pro které platí EN 60079-29-4. V rozsahu platnosti této normy jsou pouze zařízení s velmi krátkými optickými cestami, které jsou určeny pro použití tam, kde je stejná koncentrace v celé optické cestě.
U přístrojů pro zjišťování přítomnosti více plynů, platí tato část EN 60079-29 pouze pro detekci hořlavých plynů nebo par.
Tato část EN 60079-29 doplňuje a modifikuje obecné požadavky EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v EN 60079-29-1.
POZNÁMKA 1 - U všech zařízení, která byla kalibrována na určité plyny a páry nelze očekávat, že budou správně indikovat jiné plyny a páry.
Pro účely této normy jsou výrazy "dolní mez hořlavosti (LFL)" a "dolní mez výbušnosti (LEL)" považovány za synonyma stejně jako výrazy "horní mez hořlavosti (UFL)" a "horní mez výbušnosti (UEL)". Pro snadnější orientaci jsou dále používány zkratky LFL a UFL pro označení obou dvojic výrazů. Je třeba vzít na vědomí, že některé národní orgány mohou mít závazné požadavky, které nařídí používaní jedné z těchto dvojic výrazů namísto druhé.
POZNÁMKA 2 - Indikace koncentrace v % (objemových) nebo ppm objemových může být rovněž možná i pro zařízení, které měří do 100 % LFL nebo 20 % LFL. V tomto případě je třeba jednotky měření zvolit po dohodě s výrobcem, po ověření funkčních požadavků podle přílohy A.

Označení ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 502389
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135023899
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-29-1 (332320) z července 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy