ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 690 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví obecné požadavky na konstrukci, zkoušení a funkci a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití ve výbušných atmosférách a v dolech s výskytem methanu.
Tato část EN 60079-29 je určena pro zařízení na detekci hořlavých plynů s měřicím rozsahem do jakéhokoliv objemového zlomku podle deklarace výrobce, která jsou určena pro zajištění indikace, výstražné signalizace a další výstupní funkce; jejich účelem je indikovat potenciální nebezpečí výbuchu a v některých případech spuštění automatických nebo ručních ochranných opatření.
Pro účely této části EN 60079-29 výraz "s měřením do objemového zlomku X % nebo X % LFL" zahrnuje přístroje s horní mezi měřicího rozsahu rovným nebo menším než X % nebo X % LFL.
Tato část EN 60079-29 platí pro zařízení včetně zabudovaného odběrového systému u zařízení s nasáváním, které je určeno pro komerční, průmyslové a nebytové bezpečnostní aplikace.
Tato část EN 60079-29 neplatí pro vnější odběrové (vzorkovací) systémy nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zařízení používané pouze pro monitorování a/nebo řízení technologického procesu. Rovněž neplatí pro přístroje pro monitorování prostoru s otevřenou cestou, pro které platí EN 60079-29-4. V rozsahu platnosti této normy jsou pouze zařízení s velmi krátkými optickými cestami, které jsou určeny pro použití tam, kde je stejná koncentrace v celé optické cestě.
U přístrojů pro zjišťování přítomnosti více plynů, platí tato část EN 60079-29 pouze pro detekci hořlavých plynů nebo par.
Tato část EN 60079-29 doplňuje a modifikuje obecné požadavky EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v EN 60079-29-1.
POZNÁMKA 1 - U všech zařízení, která byla kalibrována na určité plyny a páry nelze očekávat, že budou správně indikovat jiné plyny a páry.
Pro účely této normy jsou výrazy "dolní mez hořlavosti (LFL)" a "dolní mez výbušnosti (LEL)" považovány za synonyma stejně jako výrazy "horní mez hořlavosti (UFL)" a "horní mez výbušnosti (UEL)". Pro snadnější orientaci jsou dále používány zkratky LFL a UFL pro označení obou dvojic výrazů. Je třeba vzít na vědomí, že některé národní orgány mohou mít závazné požadavky, které nařídí používaní jedné z těchto dvojic výrazů namísto druhé.
POZNÁMKA 2 - Indikace koncentrace v % (objemových) nebo ppm objemových může být rovněž možná i pro zařízení, které měří do 100 % LFL nebo 20 % LFL. V tomto případě je třeba jednotky měření zvolit po dohodě s výrobcem, po ověření funkčních požadavků podle přílohy A.

Označení ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 502389
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135023899
Změny a opravy A11 11.22t, A1 11.22t
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-29-1 (332320) z července 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC IEC/TS 60079-43 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky

ČSN CLC IEC/TS 60079-47 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

ČSN EN IEC 60079-25 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

foo