Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-29-4 Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-29-4 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví funkční požadavky na zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo par v okolním vzduchu pomocí měření spektrální absorbce v plynech nebo parách v dlouhých optických cestách, jejichž rozsah je typicky od jednoho metru do několika kilometrů.
Takovéto zařízení měří integrovanou koncentraci absorbujícího plynu v optické cestě v jednotkách jako jsou LEL.metry pro hořlavé plyny.
POZNÁMKA 1 - Skutečné hodnoty koncentrace mohou být odvozeny pouze tehdy, pokud může být zaručeno, že koncentrace je v celé měřící cestě konstantní, jak je tomu např. u velmi krátkých optických cest (< 100 mm). V těchto případech pro tato zařízení platí ČSN EN 60079-29-1.
POZNÁMKA 2 - Tato norma je založena na současných technikách absorpce za použití infračerveného záření. Jiné techniky a aplikace mohou vyžadovat úvahy o dalších zkouškách (např. tlakové zkoušky).
Zařízení podle této normy se dělí na dále uvedené typy:
Typ 1: optický vysílač a přijímač, které jsou umístěny na koncích cesty přes atmosféru, která má být monitorována.
Typ 2: optický kombinovaný přístroj (tj. kombinovaný vysílač a přijímač) a vhodný reflektor, kterým může být topografický útvar nebo zpětný reflektor, umístěný na opačné straně cesty přes atmosféru, která má být monitorována.
Norma platí i pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje minimální požadavky podle této normy. Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Dodatečné zkoušky mají být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce.
Norma neplatí pro dále uvedená zařízení:
a) zařízení určená pro poskytování rozsahu odezvy koncentrace plynu (např. Light Direction and Ranging LIDAR);
b) zařízení, které se skládá z pasivního optického přijímače bez zabudovaného optického zdroje;
c) zařízení určená pro měření místní objemové koncentrace plynu (bodové snímače);
d) zařízení určená pro detekci prachu nebo mlhy ve vzduchu;
e) zařízení pro monitorování průchodu látky;
f) zařízení určená pro detekci výbušnin; a
g) zařízení určená pouze pro identifikaci jednotlivých plynů nebo složek par (např. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)).
Norma je použitelná pro zařízení, určená jak pro prostory s nebezpečím výbuchu tak i pro prostory bez nebezpečí výbuchu nebo pro oboje. Zařízení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu musí mít ochranu proti výbuchu.
Norma platí pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení, určená pro komerční a průmyslové aplikace.

Označení ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Katalogové číslo 86801
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 2010
Datum účinnosti 1. 12. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963868011
Tato norma nahradila ČSN EN 50241-1 (378350) z ledna 2000
ČSN EN 50241-2 (378350) z ledna 2000
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací