Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-11 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320) Aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky pro konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečných zařízení, která jsou určena pro použití ve výbušné atmosféře a pro návazná elektrická zařízení, která jsou určena k připojení k jiskrově bezpečným obvodům vstupujícím do takovýchto atmosfér.
Tento typ ochrany je použitelný pro elektrická zařízení, jejichž samotné elektrické obvody nejsou schopny způsobit vznícení okolní výbušné atmosféry.
Tato norma platí také pro elektrická zařízení nebo části elektrických zařízení umístěných mimo prostředí s nebezpečím výbuchu nebo chráněná jiným typem ochrany podle IEC 60079-0, pokud na návrhu a konstrukci takovýchto elektrických zařízení nebo částí těchto zařízení závisí jiskrová bezpečnost elektrických obvodů ve výbušné atmosféře. Elektrické obvody vystavené ve výbušné atmosféře se hodnotí pro použití v této atmosféře pomocí této normy.
Požadavky na jiskrově bezpečné systémy jsou uvedeny v IEC 60079-25.
Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0, s výjimkami uvedenými v tabulce 1. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.
Jsou-li požadavky uvedené v této normě platné jak pro jiskrově bezpečná zařízení, tak i pro návazná zařízení, používá se pro ně výraz "zařízení" (apparatus).
Tato norma platí pouze pro elektrická zařízení; proto výraz "zařízení" použitý v této normě vždy znamená "elektrické zařízení".

Označení ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Katalogové číslo 90783
Cena 945 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 132 stran formátu A4
EAN kód 8590963907833
Tato norma nahradila ČSN EN 60079-11 (332320) z července 2007
ČSN EN 61241-11 (332335) z července 2007
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”