Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-32-2 Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

7 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-32-2 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60079 popisuje zkušební metody týkající se vlastností zařízení, výrobků a procesů, nutných pro vyloučení vznícení a nebezpečí úrazu při zasažení elektrostatickým výbojem. Je určena pro použití při hodnocení rizik od elektrostatiky nebo pro přípravu norem pro skupinu výrobků nebo určité výrobkové normy pro elektrické nebo neelektrické stroje nebo zařízení.
Účelem této části IEC 60079 je stanovit standardní zkušební metody používané pro ovlivňování statické elektřiny, jako je povrchový odpor, svodový odpor proti zemi, rezistivita prachu, vodivost kapalin, kapacita a hodnocení zápalnosti vyvolaných výbojů. Je především určena pro použití se stávajícími normami souboru IEC 60079.
POZNÁMKA:
IEC/TS 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Číst 32-1 Nebezpečí od statické elektřiny - Návod byla vydána v roce 2013. Tato mezinárodní norma nemá nahradit normy, které platí pro specifické výrobky a průmyslové situace.
Tato část IEC 60079 uvádí nejnovější stav poznání, který se však může trochu lišit od požadavků v jiných normách, zvláště co se týká klimatických podmínek při zkouškách. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v IEC 60079-0, použijí se pouze pro výrobky v rozsahu platnosti IEC 60079-0 požadavky IEC 60079-0, aby byla vyloučena možnost opětovného zkoušení dříve schválených zařízení. Ve všech ostatních případech platí ustanovení této části IEC 60079.

Označení ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Katalogové číslo 98872
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963988726
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací