Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-29-1 Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-29-1 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Pozor, tato norma bude zrušena k 23. 12. 2019. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a funkci a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v plynujících dolech s methanem.
Norma je určena pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje tyto minimální požadavky. Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Při ověřování jednoho kritéria lepších funkčních vlastností nemusí ostatní funkční kritéria splňovat minimální požadavky uvedené v této normě, avšak tyto zhoršená funkční kritéria (potvrzená výrobcem v návodu pro instalaci) mají být rovněž ověřena (např. teplotní rozsah 0°C až 60°C; 0°C až 40°C s 10 % přesností a 40°C až 60°C s 15 % výrobcem deklarovanou přesností). Dodatečné zkoušky mají být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce.
Norma platí pro zařízení na detekci hořlavých plynů, které zajišťují indikaci, výstražnou signalizaci a nebo jinou výstupní funkci, jejímž cílem je dát výstrahu možného nebezpečí výbuchu a v některých případech spuštění automatických nebo ručních ochranných opatření.
Platí pro zařízení včetně zabudovaného odběrového systému zařízení s nasáváním, které je určeno pro komerční, průmyslové a nebytové bezpečnostní aplikace.
Neplatí pro vnější odběrový (vzorkovací) systém nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zařízení používané pouze pro řízení technologického procesu. Rovněž neplatí pro přístroje pro monitorování prostoru s otevřenou cestou. U přístrojů pro zjišťování přítomnosti více plynů, platí tato norma pouze pro detekci hořlavých plynů nebo par. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.

Označení ČSN EN 60079-29-1 (332320)
Katalogové číslo 81255
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 2008
Datum účinnosti 1. 8. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963812557
Změny a opravy Z1 5.17t
Norma je platná do 23. 12. 2019
a bude nahrazena ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Tato norma nahradila ČSN EN 61779-5 (378320) z března 2001
ČSN EN 61779-4 (378320) z března 2001
ČSN EN 61779-3 (378320) z března 2001
ČSN EN 61779-2 (378320) z února 2001
ČSN EN 61779-1 (378320) z února 2001
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"