ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) Zrušená norma

Výbušné atmosféry - Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením "e"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of IEC 60079 specifies the requirements for the design, construction, testing and marking of electrical equipment and Ex Components with type of protection increased safety "e" intended for use in explosive gas atmospheres.
Electrical equipment and Ex Components of type of protection increased safety "e" are either:
a) Level of Protection "eb" (EPL "Mb" or "Gb"); or
b) Level of Protection "ec" (EPL "Gc")
Level of Protection "eb" applies to equipment or Ex Components, including their connections, conductors, windings, lamps, and batteries; but not including semiconductors or electrolytic capacitors.
NOTE 1: The use of electronic components, such as semiconductors or electrolytic capacitors, is excluded from Level of Protection "eb" as expected malfunctions could result in excessive temperatures or arcs and sparks if the internal separation distances were not applied. It is not generally practical to maintain those separation distances and maintain the function of the electronic component.
Level of Protection "ec" applies to equipment or Ex Components, including their connections, conductors, windings, lamps, and batteries; and also including semiconductors and electrolytic capacitors.
NOTE 2: The use of electronic components, such as semiconductors or electrolytic capacitors, is permitted in Level of Protection "ec" as these are evaluated under both normal conditions and regular expected occurrences, and are not likely to result in excessive temperatures or arcs and sparks. As the requirements for separation distances are not applied to the internal construction, commercially available electronic components are generally suitable if the external separation distances comply.
The requirements of this standard apply to both Levels of Protection unless otherwise stated. For Level of Protection "eb", this standard applies to electrical equipment where the rated voltage does not exceed 11 kV r.m.s., a.c. or d.c.
For Level of Protection "ec", this standard applies to electrical equipment where the rated voltage does not exceed 15 kV r.m.s., a.c. or d.c.
NOTE 3: Short circuit currents flowing through increased safety connections of mains circuits are not considered to create a significant risk of ignition of an explosive gas atmosphere due to movement of connections as a result of mechanical stresses created by the short circuit current. Normal industrial standards require that the effects of short time high currents on the security of connections be considered. The presence of the explosive gas atmosphere does not adversely affect the security of the connection.
NOTE 4: Any short term thermal excursions that occur as a result of electrical current excursions above normal rated currents, such as those that occur during the starting of motors, are not considered to create a significant risk of ignition of an explosive gas atmosphere due to the relatively short duration of the event and the convection that occurs during the event.
NOTE 5: High-voltage connections and associated wiring (above 1 kV) can be susceptible to increased partial discharge activity that could be a source of ignition. Increased spacings to earthed surfaces or other connections and provision of suitable high-voltage stress relief for the terminations are typically provided.
This standard supplements and modifies the general requirements of IEC 60079-0. Where a requirement of this standard conflicts with a requirement of IEC 60079-0, the requirement of this standard takes precedence.

Označení ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Katalogové číslo 98855
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 2016
Datum účinnosti 1. 4. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 132 stran formátu A4
EAN kód 8590963988559
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy