ČSN EN 60079-13 (332320) Zrušená norma

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky na návrh, konstrukci, hodnocení, zkoušení a označování místností chráněných vnitřním přetlakem v:
- místnosti umístěné v prostoru s výbušnou plynnou nebo prachovou atmosférou, které neobsahují vnitřní zdroj hořlavých látek;
- místnosti umístěné v prostoru s výbušnou plynnou nebo prachovou atmosférou, které obsahují vnitřní zdroj hořlavých látek;
- místnosti umístěné v prostoru bez nebezpečím výbuchu, které obsahují vnitřní zdroj hořlavých látek.
POZNÁMKA: Je-li použito větrání a není použit vnitřní přetlak, pak tato norma neplatí. Pro tyto podmínky platí požadavky ČSN EN 60079-10-1.
Místností může být jedna místnost, více místností, celá budovy nebo místnost v budově a přívodní a odvodní potrubí. Tato část rovněž zahrnuje požadavky pro související zařízení, bezpečnostní přístroje a ovládače nezbytné pro zabezpečení toho, aby byl zajištěn a udržován přetlak.
Norma platí pro místnosti nebo budovy, které se budou budovat nebo montovat na místě, které může být buďto na pevnině nebo na moři a navrženy s umožnění vstupu obsluhy a je primárně určena pro instalaci koncovým uživatelem a ověřením na místě. Místnost může být umístěna tam, kde je výbušná plynná nebo prachová atmosféra, vyžadující zařízení úrovně ochrany (EPL) Gb, Db, Gc nebo Dc.
Norma neuvádí metody, které mohou být nutné pro zajištění odpovídající kvality vzduchu pro osoby s ohledem na toxicitu a teplotu v místnosti.
POZNÁMKA 1: I když rozsah platnosti této normy nepokrývá toxicitu, je absolutně nutné, aby byla tomuto tématu věnována odpovídající úvahy, pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Pro tuto oblast mají být zohledněny národní předpisy a požadavky.
POZNÁMKA 2: Existuje podobná norma IEC 60079-2 (Zařízení chráněná závěrem s vnitřním přetlakem) pokrývající různé podmínky, se kterými se lze setkat při používání techniky přetlakování.
Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Je-li požadavek této normy v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, má požadavek této normy přednost.

Označení ČSN EN 60079-13 (332320)
Katalogové číslo 88373
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2011
Datum účinnosti 1. 9. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963883731
Změny a opravy Z1 2.18t
Norma byla zrušena k 6. 10. 2020
a nahrazena ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-32-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

ČSN EN 60079-35-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy