ČSN EN 50495 (332327)

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

ČSN EN 50495 Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky pro elektrická bezpečnostní zařízení, která jsou použita pro vyloučení potenciálních zdrojů vznícení u zařízení ve výbušných atmosférách.
Zahrnuje rovněž bezpečnostní zařízení, které je provozováno mimo prostor s nebezpečím výbuchu tak, aby zajišťovalo bezpečnou funkci zařízení s ohledem na nebezpečí výbuchu.
Elektrická zařízení, která jsou určena pro použití ve výbušných atmosférách mohou být závislá na správné funkci bezpečnostních zařízení, která například udržují stanovené vlastnosti zařízení v dovolených mezích. Příkladem takovýchto bezpečnostních zařízení jsou ochrany motorů (pro omezení oteplení během zabrzděného stavu) a řídicí zařízení pro ochranu závěrem s vnitřním přetlakem.
Pomocí zařízení pro řízení nebo monitorování lze vyloučit zdroje vznícení. Proto mají tato zařízení spouštět odpovídající prostředky s odpovídající reakční dobou, například spuštění výstražné signalizace nebo automatického odstavení.
Bezpečnostních zařízení, jehož bezpečnostní funkci nelze odpovídajícím způsobem specifikovat podle stávajících řad norem ČSN EN 60079 nebo ČSN EN 61241, musí být navíc navrženy podle požadavků této normy. Obecně, pro komplexní bezpečnostní zařízení nejsou pro existující typy ochrany stanoveny odpovídající konstrukční požadavky.
Bezpečnostní zařízení lze rozdělit na dva typy:
a) zařízení, které je zabudováno jako součást hlídaného zařízení (viz 3.8). Tato kombinace se považuje za zařízení.
b) zařízení, která jsou instalována odděleně od hlídaného zařízení a která se považují za návazná zařízení výlučně pro určitý typ ochrany nebo určité hlídané zařízení. Takto kombinované zařízení se považuje za systém.

Výjimky z této normy:
Bezpečnostní zařízení, jehož bezpečnostní funkce je dostatečně zajištěna stávajícími soubory norem ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 61241 nevyžadují žádné další hodnocení podle této normy.
Norma neplatí pro zařízení nebo systémy, jejichž funkcí je zabránění vzniku výbušné atmosféry, např. inertizační systémy, větrání na pracovišti a v zásobnících/nádobách.
Detektory plynů, pro které platí soubor norem ČSN EN 61779, ČSN EN 50271 nebo ČSN EN 50402 jsou rovněž z rozsahu platnosti této normy vyloučeny.
Norma neplatí pro ochranu hlídáním zdrojů vznícení "b" pro neelektrická zařízení podle EN 13463-6.

Označení ČSN EN 50495 (332327)
Katalogové číslo 86784
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2010
Datum účinnosti 1. 12. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963867847
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo