ČSN IEC 79-16 (332325)

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

ČSN IEC 79-16 Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 79-16:1990. Uvádí principy ochrany analyzátorových domků pomocí nuceného větrání, proti nebezpečí výbuchu při úniku hořlavých látek uvnitř analyzátorového domku a pokud to připadá v úvahu i proti nebezpečí, které vytváří vnější výbušná atmosféra. Stanoví podmínky, za kterých smí být použito elektrických zařízení schopných způsobit iniciaci, v těchto analyzátorových domcích. Tyto analyzátorové domky mohou být umístěny v prostoru s nebezpečím výbuchu nebo v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Uvádí požadavky na konstrukci a provoz analyzátorových domků a jejich připojovacích instalacích jako jsou vzduchová potrubí, a pro pomocná zařízení nutná k zajištění a udržování podmínek větrání a je-li to nutné i přetlaku. Stanoví požadavky na ověřování a zkoušky nutné pro prokázání, že instalace odpovídá výše uvedeným požadavkům na označení umístěném na těchto budovách a místnostech. Za pozornost stojí v kap. 3 - Všeobecná hlediska obecná formulace v čl.3.1 "Všeobecná bezpečnostní hlediska", který stanoví: "Všeobecná bezpečnostní hlediska jsou: Udržet množství hořlavých látek v analyzátorových domcích na minimu potřebném pro normální provoz zařízení instalovaných uvnitř domku; Zajistit účinný větrací systém tak, aby trvale rozřeďoval na bezpečnou úroveň vnitřní úniky hořlavých plynů a par; zajistit ochranná opatření, která berou v úvahu poruchu větrání; zajistit bezpečný odvod vzorků." Dále obsahuje norma následují kapitoly: kap. 4 Požadavky na konstrukci budovy, kap. 5 Požadavky na konstrukci větracích systémů, kap. 6 bezpečnostní ochranný systém, kap. 7 Ověřování a zkoušky, kap. 8 označování a záznamy. Konečně jsou připojeny Přílohy A, B a C, které se všechny zabývají větráním. ČSN IEC 79-16 (33 2325) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN IEC 79-16 (332325)
Katalogové číslo 18055
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963180557
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo