1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika

ČSN IEC 79-16 (332325) - září 1995

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

230 Kč

ČSN EN 1783 (494705) - leden 1998

Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 11.98, A1 8.03t

405 Kč

ČSN EN 13857-1 (668005) - leden 2004

Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 13857-3 (668005) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem

190 Kč

ČSN 66 8011 (668011) - duben 2013 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení

230 Kč

ČSN 66 8068 (668068) - listopad 1993

Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin

125 Kč

ČSN 66 8070 (668070) - říjen 1993

Průmyslové trhaviny. Stanovení detonační schopnosti

65 Kč

ČSN EN 16701 (668080) - říjen 2014

Energetické materiály pro obranné účely - Bezpečnost, zranitelnost - Drobivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 66 8101 (668101) - duben 2013 aktuální vydání

Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení

125 Kč

ČSN 66 8102-1 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.90, Z2 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-10 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-13 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-14 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-15 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

262 Kč

ČSN 66 8102-16 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-17 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-18 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-2 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-20 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-21 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-22 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-23 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-24 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-25 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-26 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-27 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-28 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-3 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-30 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-31 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-32 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-33 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-4 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-5 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 66 8102-6 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008

Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

65 Kč

ČSN EN 13938-1 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

210 Kč

ČSN EN 13938-2 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii

230 Kč

ČSN EN 13938-3 (668120) - prosinec 2003

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci

190 Kč

ČSN EN 13938-4 (668120) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek

190 Kč

ČSN EN 13938-5 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin

190 Kč

ČSN EN 13938-6 (668120) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů

125 Kč

ČSN EN 13938-7 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu

190 Kč

ČSN EN 13631-1 (668140) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13631-10 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků

190 Kč

ČSN EN 13631-11 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace

190 Kč

ČSN EN 13631-12 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností

125 Kč

ČSN EN 13631-13 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 13631-14 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti

230 Kč

ČSN EN 13631-15 (668140) - prosinec 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností

230 Kč

ČSN EN 13631-16 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů

190 Kč

ČSN EN 13631-2 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin

190 Kč

ČSN EN 13631-3 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření

230 Kč

ČSN EN 13631-4 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13631-5 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13631-6 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

210 Kč

ČSN EN 13631-7 (668140) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách

190 Kč

ČSN EN 13630-1 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13630-10 (668211) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-11 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-12 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-2 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-3 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

190 Kč

ČSN EN 13630-4 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13630-5 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13630-6 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu

190 Kč

ČSN EN 13630-7 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-8 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-9 (668211) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

190 Kč

ČSN EN 13673-22 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

190 Kč

ČSN EN 13763-1 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13763-11 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

190 Kč

ČSN EN 13763-12 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

190 Kč

ČSN EN 13763-13 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

230 Kč

ČSN EN 13763-15 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

230 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - březen 2005 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

230 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-2 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability

190 Kč

ČSN EN 13763-20 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

125 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-23 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

190 Kč

ČSN EN 13763-24 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

190 Kč

ČSN EN 13763-25 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

190 Kč

ČSN EN 13763-26 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

550 Kč

ČSN EN 13763-3 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13763-4 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13763-5 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním

190 Kč

ČSN EN 13763-6 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN EN 13763-7 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

210 Kč

ČSN EN 13763-8 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

190 Kč

ČSN EN 13763-9 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234) - srpen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

440 Kč

ČSN EN 15947-1 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

250 Kč

ČSN EN 15947-2 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

230 Kč

ČSN EN 15947-3 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

360 Kč

ČSN EN 15947-4 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

370 Kč

ČSN EN 15947-5 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 8.17t

380 Kč

ČSN EN 16261-1 (668301) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie

340 Kč

ČSN EN 16261-2 (668301) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16261-3 (668301) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16261-4 (668301) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití

190 Kč

ČSN EN 16256-1 (668302) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16256-2 (668302) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN 16256-3 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci

340 Kč

ČSN EN 16256-4 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití

190 Kč

ČSN EN 16256-5 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16264 (668304) - březen 2015

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Nábojky pro nástroje poháněné prachem

550 Kč

ČSN EN 16263-1 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16263-2 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 2: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16263-3 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 3: Kategorie a typy

350 Kč

ČSN EN 16263-4 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 16263-5 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití

230 Kč

ČSN EN 16265 (668306) - červenec 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Zdroje zážehu

590 Kč