ČSN 66 8102-20 (668102)

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

ČSN 66 8102-20 Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 97 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení vody v jednosložkových a dvousložkových bezdýmných praších podle Karla Fischera - metoda A, a vážkově - metoda B. Při zkoušce se musí dodržovat všechna ustanovení ČSN 66 8102 část 1. Stanovení vody metodou Karla Fischera. Podstata zkoušky: Hmotnostní zlomek vody se stanoví metodou Karla Fischera podle ČSN 65 0330. Stanovení vody vážkově. Podstata zkoušky: Hmotnostní zlomek vody se stanoví vážkově po předepsaném způsobu sušení vzorku nad kyselinou sírovou. Oba normalizované postupy jsou podrobně popsány. ČSN 66 8102 část 20 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1990. Nahradila ČSN 66 8102 část 10 a 2O z 28.3.1978.

Označení ČSN 66 8102-20 (668102)
Katalogové číslo 30362
Cena 65 Kč65
Datum schválení 15. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 12. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963303628
Změny a opravy Z1 8.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 66 8102-1 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

ČSN 66 8102-10 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

ČSN 66 8102-13 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

ČSN 66 8102-14 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

ČSN 66 8102-15 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

ČSN 66 8102-16 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

ČSN 66 8102-17 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

ČSN 66 8102-18 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

ČSN 66 8102-2 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

ČSN 66 8102-21 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

ČSN 66 8102-22 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

ČSN 66 8102-23 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

ČSN 66 8102-24 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

ČSN 66 8102-25 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

ČSN 66 8102-26 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

ČSN 66 8102-27 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

ČSN 66 8102-28 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

ČSN 66 8102-3 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

ČSN 66 8102-30 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

ČSN 66 8102-31 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

ČSN 66 8102-32 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

ČSN 66 8102-33 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

ČSN 66 8102-4 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

ČSN 66 8102-5 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

ČSN 66 8102-6 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

TNI 66 8102-7 (668102)
Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 668102-20
  • ČSN 66 81 02-20