ČSN 66 8102-15 (668102)

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

ČSN 66 8102-15 Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení síranu sodného nebo draselného v jednosložkových a dvousložkových bezdýmných praších metodou atomové absorpční spektrometrie - metoda A, dále metodou plamenové fotometrie - netoda B, a konečně metodou vážkovou - metoda C. V případě, že prach obsahuje chlorid sodný, je nutno postupovat podle metody C, případně výsledné hodnoty síranu sodného stanovené metodou A nebo B korigovat o hodnoty chloridu sodného. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102 část 1. Stanovení síranu sodného nebo draselného (dále jen "oba sírany") absorpční spektrometrií. Podstata zkoušky. Oba sírany se vylouží z popela vzorku a stanoví se hmotnostní zlomek příslušné soli atomovou absorpční spektrometrií. Stanovení obou síranů plamenovou fotometrií. Podstata zkoušky: Oba sírany se vylouží z popela vzorku a stanoví se zlomek příslušné soli plamenovou fotometrií.Stanovení obou síranů vážkově: Oba sírany se vylouží z popela vzorku a stanoví se vážkově jako síran barnatý. Normalizované metody jsou podrobně popsány. ČSN 66 8102 část 15 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1990. Nahradila ČSN 66 8102 část 15 a 29 z 28.3.1978.

Označení ČSN 66 8102-15 (668102)
Katalogové číslo 30361
Cena 230 Kč230
Datum schválení 15. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 12. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963303611
Změny a opravy Z1 8.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 66 8102-1 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

ČSN 66 8102-10 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

ČSN 66 8102-13 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

ČSN 66 8102-14 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

ČSN 66 8102-16 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

ČSN 66 8102-17 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

ČSN 66 8102-18 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

ČSN 66 8102-2 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

ČSN 66 8102-20 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

ČSN 66 8102-21 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

ČSN 66 8102-22 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

ČSN 66 8102-23 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

ČSN 66 8102-24 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

ČSN 66 8102-25 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

ČSN 66 8102-26 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

ČSN 66 8102-27 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

ČSN 66 8102-28 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

ČSN 66 8102-3 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

ČSN 66 8102-30 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

ČSN 66 8102-31 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

ČSN 66 8102-32 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

ČSN 66 8102-33 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

ČSN 66 8102-4 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

ČSN 66 8102-5 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

ČSN 66 8102-6 (668102)
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

TNI 66 8102-7 (668102)
Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 668102-15
  • ČSN 66 81 02-15