Třída 66 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 66 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 0805 (660805) - říjen 1999

Metody zkoušení lihu

230 Kč

ČSN ISO 1388-1 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN ISO 1388-10 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-11 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu

125 Kč

ČSN ISO 1388-12 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času

125 Kč

ČSN ISO 1388-2 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein

125 Kč

ČSN ISO 1388-3 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-4 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-5 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-6 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou

125 Kč

ČSN ISO 1388-7 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-8 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-9 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění

125 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - červenec 2019 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika

550 Kč

ČSN EN 1275 (665022) - červen 2006 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14347 (665023) - srpen 2005

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1040 (665201) - červen 2006 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1276 (665202) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1650 (665203) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení fungicidní nebo protikvasinkové aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1499 (665204) - listopad 2013 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 1500 (665205) - červenec 2017 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - únor 2022 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidní (včetně legionelly), mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní a virucidní (včetně bakteriofágů) aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1657 (665207) - říjen 2016 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1656 (665208) - březen 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi pro hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve veterinární oblasti - Zkušební metody a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13697 +A1 (665209) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13704 (665210) - únor 2019 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze pro hodnocení sporicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13610 (665211) - červen 2003

Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku proti bakteriofágům chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny a oblast průmyslu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - červen 2022 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

550 Kč

ČSN EN 13727 +A2 (665213) - červen 2016

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN 14348 (665216) - září 2005

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

350 Kč

ČSN EN 14476 +A2 (665217) - únor 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN 17111 (665217) - červenec 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 12791 +A1 (665218) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 14561 (665219) - prosinec 2006

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

440 Kč

ČSN EN 14562 (665220) - prosinec 2006

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

440 Kč

ČSN EN 14563 (665221) - červen 2009

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 14675 (665222) - prosinec 2015 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13623 (665223) - květen 2021 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionelle - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16777 (665224) - duben 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 16437 +A1 (665225) - duben 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16438 (665226) - srpen 2014

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16615 (665227) - říjen 2015

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 16616 (665228) - únor 2016

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17126 (665229) - červenec 2019

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17122 (665230) - červen 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17272 (665231) - říjen 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metody vzdušné dezinfekce místností automatizovaným procesem - Stanovení baktericidních, mykobaktericidních, sporicidních, fungicidních, protikvasinkových, virucidních a fágocidních aktivit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17387 (665232) - březen 2022

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 66 6146 (666146) - květen 1991

Zkoušení textilních pomocných prostředků. Povrchově aktivní látky - Voda jako rozpouštědlo pro zkoušení - Specifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 66 6147 (666147) - květen 1991

Zkoušení textilních pomocných prostředků. Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí kapkovou metodou

230 Kč

ČSN ISO 6472 (666302) - únor 2018

Gumárenské suroviny - Zkratky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 1008 (666517) - prosinec 1996

Fotografie. Rozměry papíru. Papíry v listech pro obrazovou fotografii

125 Kč

ČSN ISO 6846 (666617) - březen 1994

Fotografie. Černobílé fotografické papíry pro obrazovou fotografii. Stanovení citlivosti a využitelného rozsahu expozice podle ISO

230 Kč

ČSN EN ISO 4090 (666623) - říjen 2004

Fotografie - Medicinální radiografické kazety / zesilující fólie / filmy a filmy pro hardcopy systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 5799 (666624) - červenec 1997

Fotografie - Přímo exponovaný lékařský a dentální radiografický film - Stanovení citlivosti ISO a průměrného gradientu ISO

230 Kč

ČSN ISO 6 (666625) - březen 1998

Fotografie - Systémy negativního filmu a jeho zpracování pro černobílou obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO

190 Kč

ČSN ISO 7829 (666629) - červen 1997

Fotografie - Černobílé filmy pro letecké kamery - Stanovení citlivosti ISO a průměrného gradientu ISO

230 Kč

ČSN ISO 5800 (666630) - duben 1998

Fotografie - Barevné negativní filmy pro obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO

190 Kč

ČSN ISO 6849 (666820) - prosinec 1997

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru

190 Kč

ČSN ISO 10348 (666823) - listopad 1997

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra

340 Kč

ČSN ISO 12231 (666901) - únor 2006

Fotografie - Elektronické snímání statického obrazu - Slovník

440 Kč

ČSN EN 13857-1 (668005) - leden 2004

Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 13857-3 (668005) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem

190 Kč

ČSN 66 8011 (668011) - duben 2013 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení

230 Kč

ČSN 66 8068 (668068) - listopad 1993

Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin

125 Kč

ČSN 66 8070 (668070) - říjen 1993

Průmyslové trhaviny. Stanovení detonační schopnosti

65 Kč

ČSN EN 16701 (668080) - říjen 2014

Energetické materiály pro obranné účely - Bezpečnost, zranitelnost - Drobivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 66 8101 (668101) - duben 2013 aktuální vydání

Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení

125 Kč

ČSN 66 8102-1 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.90, Z2 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-10 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-13 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-14 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-15 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

262 Kč

ČSN 66 8102-16 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-17 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-18 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-2 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-20 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-21 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-22 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-23 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-24 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-25 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-26 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-27 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-28 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-3 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-30 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-31 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-32 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-33 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-4 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-5 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 66 8102-6 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008

Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

65 Kč

ČSN EN 13938-1 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

210 Kč

ČSN EN 13938-2 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii

230 Kč

ČSN EN 13938-3 (668120) - prosinec 2003

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci

190 Kč

ČSN EN 13938-4 (668120) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek

190 Kč

ČSN EN 13938-5 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin

190 Kč

ČSN EN 13938-6 (668120) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů

125 Kč

ČSN EN 13938-7 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu

190 Kč

ČSN EN 13631-1 (668140) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13631-10 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků

190 Kč

ČSN EN 13631-11 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace

190 Kč

ČSN EN 13631-12 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností

125 Kč

ČSN EN 13631-13 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 13631-14 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti

230 Kč

ČSN EN 13631-15 (668140) - prosinec 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností

230 Kč

ČSN EN 13631-16 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů

190 Kč

ČSN EN 13631-2 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin

190 Kč

ČSN EN 13631-3 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření

230 Kč

ČSN EN 13631-4 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13631-5 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13631-6 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

210 Kč

ČSN EN 13631-7 (668140) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách

190 Kč

ČSN EN 13630-1 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13630-10 (668211) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-11 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-12 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-2 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-3 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

190 Kč

ČSN EN 13630-4 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13630-5 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13630-6 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu

190 Kč

ČSN EN 13630-7 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-8 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-9 (668211) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

190 Kč

ČSN EN 13673-22 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

190 Kč

ČSN EN 13763-1 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13763-11 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

190 Kč

ČSN EN 13763-12 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

190 Kč

ČSN EN 13763-13 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

230 Kč

ČSN EN 13763-15 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

230 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - březen 2005 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

230 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-2 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability

190 Kč

ČSN EN 13763-20 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

125 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-23 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

190 Kč

ČSN EN 13763-24 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

190 Kč

ČSN EN 13763-25 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

190 Kč

ČSN EN 13763-26 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

550 Kč

ČSN EN 13763-3 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13763-4 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13763-5 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním

190 Kč

ČSN EN 13763-6 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN EN 13763-7 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

210 Kč

ČSN EN 13763-8 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

190 Kč

ČSN EN 13763-9 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234) - srpen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

440 Kč

ČSN EN 15947-1 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

250 Kč

ČSN EN 15947-2 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

230 Kč

ČSN EN 15947-3 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

360 Kč

ČSN EN 15947-4 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

370 Kč

ČSN EN 15947-5 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 8.17t

380 Kč

ČSN EN 16261-1 (668301) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie

340 Kč

ČSN EN 16261-2 (668301) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16261-3 (668301) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16261-4 (668301) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití

190 Kč

ČSN EN 16256-1 (668302) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16256-2 (668302) - březen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN 16256-3 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci

340 Kč

ČSN EN 16256-4 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití

190 Kč

ČSN EN 16256-5 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 14451-1 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 14451-10 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 10: Požadavky a kategorizace polotovarů

125 Kč

ČSN EN ISO 14451-2 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 2: Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 14451-3 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 3: Označování štítkem

125 Kč

ČSN EN ISO 14451-4 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 4: Požadavky a kategorizace mikrovyvíječů plynu

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-5 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 5: Požadavky a kategorizace vyvíječů plynu pro airbagy

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-6 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-7 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 7: Požadavky a kategorizace předpínačů bezpečnostních pásů

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-8 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 8: Požadavky a kategorizace zažehovačů

190 Kč

ČSN EN ISO 14451-9 (668303) - září 2013

Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů

190 Kč

ČSN EN 16264 (668304) - březen 2015

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Nábojky pro nástroje poháněné prachem

550 Kč

ČSN EN 16263-1 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16263-2 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 2: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16263-3 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 3: Kategorie a typy

350 Kč

ČSN EN 16263-4 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 16263-5 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití

230 Kč

ČSN EN 16265 (668306) - červenec 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Zdroje zážehu

590 Kč

ČSN EN 923 (668501) - červenec 2016 aktuální vydání

Lepidla - Termíny a definice

570 Kč

ČSN EN 204 (668503) - únor 2017 aktuální vydání

Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 301 (668504) - červen 2018 aktuální vydání

Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14292 (668506) - leden 2006

Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení odolnosti statickému zatížení při rostoucí teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 205 (668508) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10365 (668509) - srpen 2022

Lepidla - Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1465 (668510) - říjen 2009 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav

190 Kč

ČSN EN ISO 10123 (668511) - prosinec 2019

Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9664 (668513) - říjen 1997

Lepidla - Zkušební metody na únavu konstrukčních lepidel zatěžovaných ve smyku tahem

230 Kč

ČSN EN 13887 (668517) - březen 2004

Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením

350 Kč

ČSN EN 14256 (668521) - leden 2008

Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Metoda zkoušení a požadavky na odolnost proti statickému zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12765 (668523) - únor 2017 aktuální vydání

Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12436 (668524) - červenec 2002

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Kaseinová lepidla - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - duben 2020 aktuální vydání

Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17618 (668526) - květen 2022

Lepidla - Lepené spoje dřevo-dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení smykové pevnosti tlakovým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17619 (668527) - květen 2022

Klasifikace lepidel na dřevo pro nekonstrukční výrobky ze dřeva pro venkovní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16254 +A1 (668530) - říjen 2016 aktuální vydání

Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - březen 2018 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - březen 2018 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - září 2013

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 302-8 (668531) - srpen 2017

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15416-1 (668532) - srpen 2017

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15416-3 +A1 (668532) - říjen 2019 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15416-4 (668532) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15416-5 (668532) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9653 (668535) - březen 2001

Lepidla - Zkušební metoda pro hodnocení rázové pevnosti lepených spojů ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 28510-1 (668536) - září 2014 aktuální vydání

Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8510-2 (668537) - únor 2011

Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9142 (668538) - srpen 2004

Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů

340 Kč

ČSN EN 543 (668540) - září 2003 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel

125 Kč

ČSN EN 827 (668541) - červenec 2006 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 924 (668542) - říjen 2003 aktuální vydání

Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí

190 Kč

ČSN EN 542 (668543) - srpen 2003 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hustoty

125 Kč

ČSN EN 1464 (668544) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15870 (668545) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení pevnosti tupých spojů v tahu

190 Kč

ČSN EN ISO 10363 (668546) - srpen 1997 aktuální vydání

Tavná lepidla - Stanovení tepelné stability

125 Kč

ČSN EN 1238 (668547) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12962 (668548) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12963 (668549) - prosinec 2001

Lepidla - Stanovení obsahu volného monomeru v lepidlech na bázi syntetických polymerů

190 Kč

ČSN EN ISO 14678 (668550) - březen 2006

Lepidla - Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15307 (668554) - červenec 2015 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1719 (668559) - září 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou smyčky

190 Kč

ČSN EN 1720 (668560) - červen 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení dispergovatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1721 (668561) - září 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou kuličky

190 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12702 (668564) - prosinec 2000

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení odolnosti potenciálně lepivých vrstev proti zablokování

125 Kč

ČSN EN 1896 (668565) - říjen 2001

Lepidla na papír a lepenku, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení pevnosti v tahu a protažení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12960 (668566) - leden 2002

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení smykové odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

145 Kč

ČSN EN 1895 (668567) - červenec 2002

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - T-zkouška v odlupování zkušebních těles z ohebných adherendů pod úhlem 180°

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení třecích vlastností filmů potenciálně vhodných pro lepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17224 (668570) - leden 2020

Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17334 (668571) - září 2021

Tyče vlepované do lepených konstrukčních výrobků ze dřeva - Zkoušení, požadavky a klasifikace pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17418 (668572) - září 2021

Dvousložková epoxidová a polyurethanová lepidla na opravu naprasklých dřevěných konstrukcí na místě - Zkoušení, požadavky a ověření pevnosti po opravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - leden 2020 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12701 (668580) - leden 2002

Strukturní lepidla - Skladování - Definice termínů vztahujících se k době zpracovatelnosti strukturních lepidel a příbuzných materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1965-1 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 1: Stanovení a klasifikace koroze měděného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1965-2 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 2: Stanovení a klasifikace koroze mosazného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - září 2022 nové vydání

Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - říjen 2009 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou

230 Kč

ČSN EN ISO 10364 (668585) - září 2018

Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14258 (668587) - červen 2005

Konstrukční lepidla - Mechanické chování slepů po krátkodobém a dlouhodobém vystavení určené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14444 (668588) - březen 2006

Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - květen 2014 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - květen 2014 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-3 +A1 (668589) - listopad 2009 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-4 +A1 (668589) - listopad 2009 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15190 (668590) - leden 2008

Konstrukční lepidla - Metody zkoušení pro posuzování dlouhodobé trvanlivosti lepených kovových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15274 (668591) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15605 (668601) - říjen 2004

Lepidla - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN 1067 (668602) - červen 2006 aktuální vydání

Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

230 Kč

ČSN EN 16556 (668610) - květen 2015

Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1239 (668612) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1240 (668613) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1241 (668614) - březen 1999

Lepidla - Stanovení čísla kyselosti

125 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - srpen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1243 (668616) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1244 (668617) - leden 1999

Lepidla - Stanovení barvy a/nebo změny barvy nanesené vrstvy lepidla účinkem světla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1245 (668618) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1246 (668619) - leden 1999

Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12092 (668620) - červenec 2002

Lepidla - Stanovení viskozity

230 Kč

ČSN EN 828 (668621) - červen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13445 (668622) - leden 2007

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22637 (668624) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22631 (668625) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22632 (668626) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1902 (668627) - listopad 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22635 (668628) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1937 (668630) - duben 2000

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Normalizované postupy při mísení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12706 (668631) - září 2000

Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití

125 Kč

ČSN EN ISO 22636 (668632) - červenec 2021

Lepidla - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22633 (668633) - březen 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13408 (668634) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení adhezní pevnosti

125 Kč

ČSN EN 13409 (668635) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

ČSN EN 13872 (668637) - září 2004

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Stanovení rozměrových změn

230 Kč

ČSN EN ISO 17178 (668638) - říjen 2020

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9665 (668640) - červenec 2001 aktuální vydání

Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 17408 (668641) - březen 2021

Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15865 (668650) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1392 (668655) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12705 (668656) - prosinec 2011 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací

190 Kč

ČSN EN 12961 (668657) - říjen 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12964 (668658) - listopad 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Napínací lepidla - Hodnocení tepelné odolnosti slepů při stoupající teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14510 (668660) - prosinec 2005

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15062 (668661) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-1 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 1: Charakteristiky výtěžnosti pěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-2 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 2: Charakteristiky rozpínavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-3 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-4 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 4: Mechanická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17333-5 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 5: Izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15908 (668690) - květen 2003

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel

125 Kč

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - duben 2006

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu

190 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - leden 2012 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - září 2005

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - listopad 2013 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14680 ed. 2 (668694) - březen 2016 aktuální vydání

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15336 (668695) - září 2007

Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14814 ed. 2 (668696) - listopad 2016 aktuální vydání

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč