Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 6686 - Lepidla

Zobrazit obsah třídy 66 - Výrobky chemického průmyslu

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
71280

ČSN EN ISO 15605 (668601) - říjen 2004

Lepidla - Vzorkování

230 Kč vč. DPH
75748

ČSN EN 1067 (668602) - červen 2006 aktuální vydání

Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

230 Kč vč. DPH
96785

ČSN EN 16556 (668610) - květen 2015

Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88519

ČSN EN 1239 (668612) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88520

ČSN EN 1240 (668613) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55152

ČSN EN 1241 (668614) - březen 1999

Lepidla - Stanovení čísla kyselosti

125 Kč vč. DPH
93057

ČSN EN 1242 (668615) - srpen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88517

ČSN EN 1243 (668616) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
54755

ČSN EN 1244 (668617) - leden 1999

Lepidla - Stanovení barvy a/nebo změny barvy nanesené vrstvy lepidla účinkem světla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
88521

ČSN EN 1245 (668618) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
54756

ČSN EN 1246 (668619) - leden 1999

Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
65084

ČSN EN 12092 (668620) - červenec 2002

Lepidla - Stanovení viskozity

230 Kč vč. DPH
92618

ČSN EN 828 (668621) - červen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76882

ČSN EN ISO 13445 (668622) - leden 2007

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83343

ČSN EN 13415 (668624) - březen 2010 aktuální vydání

Zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97926

ČSN EN 1372 (668625) - říjen 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97925

ČSN EN 1373 (668626) - říjen 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
98123

ČSN EN 1902 (668627) - listopad 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98122

ČSN EN 1903 (668628) - listopad 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
57940

ČSN EN 1937 (668630) - duben 2000

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Normalizované postupy při mísení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
59668

ČSN EN 12706 (668631) - září 2000

Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití

125 Kč vč. DPH
70348

ČSN EN 14259 (668632) - květen 2004

Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

125 Kč vč. DPH
55280

ČSN EN 1841 (668633) - červen 1999

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
65637

ČSN EN 13408 (668634) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení adhezní pevnosti

125 Kč vč. DPH
65635

ČSN EN 13409 (668635) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení doby tuhnutí

190 Kč vč. DPH
71192

ČSN EN 13872 (668637) - září 2004

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Stanovení rozměrových změn

230 Kč vč. DPH
77126

ČSN EN 14293 (668638) - únor 2007

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
62229

ČSN EN ISO 9665 (668640) - červenec 2001 aktuální vydání

Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení

340 Kč vč. DPH
83756

ČSN EN 15865 (668650) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76426

ČSN EN 1392 (668655) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89514

ČSN EN 12705 (668656) - prosinec 2011 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací

190 Kč vč. DPH
62257

ČSN EN 12961 (668657) - říjen 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
62516

ČSN EN 12964 (668658) - listopad 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Napínací lepidla - Hodnocení tepelné odolnosti slepů při stoupající teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
85969

ČSN EN 14294 (668659) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74013

ČSN EN 14510 (668660) - prosinec 2005

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76425

ČSN EN 15062 (668661) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
67014

ČSN EN ISO 15908 (668690) - květen 2003

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel

125 Kč vč. DPH
75575

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - duben 2006

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu

190 Kč vč. DPH
89406

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - leden 2012 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73343

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - září 2005

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93807

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - listopad 2013 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
99520

ČSN EN 14680 ed. 2 (668694) - březen 2016 aktuální vydání

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

340 Kč vč. DPH
78666

ČSN EN 15336 (668695) - září 2007

Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
501189

ČSN EN 14814 ed. 2 (668696) - listopad 2016 aktuální vydání

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

340 Kč vč. DPH
97908

ČSN EN 15275 (668697) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH