Třída 6686 - Lepidla

Zobrazit obsah třídy 66 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15605 (668601) - říjen 2004

Lepidla - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN 1067 (668602) - červen 2006 aktuální vydání

Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

230 Kč

ČSN EN 16556 (668610) - květen 2015

Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1239 (668612) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1240 (668613) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1241 (668614) - březen 1999

Lepidla - Stanovení čísla kyselosti

125 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - srpen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1243 (668616) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1244 (668617) - leden 1999

Lepidla - Stanovení barvy a/nebo změny barvy nanesené vrstvy lepidla účinkem světla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1245 (668618) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1246 (668619) - leden 1999

Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12092 (668620) - červenec 2002

Lepidla - Stanovení viskozity

230 Kč

ČSN EN 828 (668621) - červen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13445 (668622) - leden 2007

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22637 (668624) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22631 (668625) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22632 (668626) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1902 (668627) - listopad 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22635 (668628) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1937 (668630) - duben 2000

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Normalizované postupy při mísení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12706 (668631) - září 2000

Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití

125 Kč

ČSN EN ISO 22636 (668632) - červenec 2021

Lepidla - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22633 (668633) - březen 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13408 (668634) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení adhezní pevnosti

125 Kč

ČSN EN 13409 (668635) - říjen 2002

Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

ČSN EN 13872 (668637) - září 2004

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Stanovení rozměrových změn

230 Kč

ČSN EN ISO 17178 (668638) - říjen 2020

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9665 (668640) - červenec 2001 aktuální vydání

Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 17408 (668641) - březen 2021

Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15865 (668650) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1392 (668655) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12705 (668656) - prosinec 2011 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací

190 Kč

ČSN EN 12961 (668657) - říjen 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12964 (668658) - listopad 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Napínací lepidla - Hodnocení tepelné odolnosti slepů při stoupající teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14510 (668660) - prosinec 2005

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15062 (668661) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-1 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 1: Charakteristiky výtěžnosti pěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-2 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 2: Charakteristiky rozpínavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-3 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-4 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 4: Mechanická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17333-5 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 5: Izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15908 (668690) - květen 2003

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel

125 Kč

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - duben 2006

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu

190 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - leden 2012 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - září 2005

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - listopad 2013 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14680 ed. 2 (668694) - březen 2016 aktuální vydání

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15336 (668695) - září 2007

Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14814 ed. 2 (668696) - listopad 2016 aktuální vydání

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč