Třída 6682 - Výbušiny a pyrotechnika

Zobrazit obsah třídy 66 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13630-1 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13630-10 (668211) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-11 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-12 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-2 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-3 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

190 Kč

ČSN EN 13630-4 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13630-5 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13630-6 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu

190 Kč

ČSN EN 13630-7 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-8 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-9 (668211) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

190 Kč

ČSN EN 13673-22 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

190 Kč

ČSN EN 13763-1 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13763-11 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

190 Kč

ČSN EN 13763-12 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

190 Kč

ČSN EN 13763-13 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

230 Kč

ČSN EN 13763-15 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

230 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - březen 2005 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

230 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-2 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability

190 Kč

ČSN EN 13763-20 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

125 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-23 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

190 Kč

ČSN EN 13763-24 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

190 Kč

ČSN EN 13763-25 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

190 Kč

ČSN EN 13763-26 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

550 Kč

ČSN EN 13763-3 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13763-4 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13763-5 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním

190 Kč

ČSN EN 13763-6 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN EN 13763-7 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

210 Kč

ČSN EN 13763-8 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

190 Kč

ČSN EN 13763-9 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234) - srpen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

440 Kč
foo