Třída 6681 - Výbušiny a pyrotechnika

Zobrazit obsah třídy 66 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8101 (668101) - duben 2013 aktuální vydání

Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení

125 Kč

ČSN 66 8102-1 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.90, Z2 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-10 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-13 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-14 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-15 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

262 Kč

ČSN 66 8102-16 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-17 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-18 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-2 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-20 (668102) - listopad 1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-21 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-22 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-23 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-24 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-25 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-26 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-27 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-28 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-3 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-30 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-31 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-32 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-33 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-4 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-5 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 66 8102-6 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008

Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

65 Kč

ČSN EN 13938-1 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

210 Kč

ČSN EN 13938-2 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii

230 Kč

ČSN EN 13938-3 (668120) - prosinec 2003

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci

190 Kč

ČSN EN 13938-4 (668120) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek

190 Kč

ČSN EN 13938-5 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin

190 Kč

ČSN EN 13938-6 (668120) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů

125 Kč

ČSN EN 13938-7 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu

190 Kč

ČSN EN 13631-1 (668140) - listopad 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13631-10 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků

190 Kč

ČSN EN 13631-11 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace

190 Kč

ČSN EN 13631-12 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností

125 Kč

ČSN EN 13631-13 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 13631-14 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti

230 Kč

ČSN EN 13631-15 (668140) - prosinec 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností

230 Kč

ČSN EN 13631-16 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů

190 Kč

ČSN EN 13631-2 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin

190 Kč

ČSN EN 13631-3 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření

230 Kč

ČSN EN 13631-4 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13631-5 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13631-6 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

210 Kč

ČSN EN 13631-7 (668140) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách

190 Kč