ČSN 66 8068 (668068)

Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin

ČSN 66 8068 Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví metody pro stanovení přenosu detonace pro náložkované průmyslové trhaviny. Podstata zkoušky: Zkouškou přenosu detonace se zjišťuje vzdálenost mezi čely dvou souose umístěných náložek, při níž je dosaženo přenosu detonace z jedné náložky (primární) na druhou (sekundární). Úplnost nebo neúplnost přenosu detonace se zjišťuje vizuálně podle stop po detonaci, či přítomnosti zbytků trhaviny sekundární náložky. Měrnou jednotkou přenosu detonace je vzdálenost čel náložek v cm. Zkouškou se hodnotí schopnost trhaviny přenášet detonaci přes vzduchovou mezeru. Norma výslovně v čl.2.3 stanoví, že: "Při zkouškách musí být dodrženy bezpečnostní předpisy pro zkoušky výbušnin podle ČSN 01 8003 a ČSN 66 8002." Jsou normalizovány a podrobně popsány metody A, B a C. ČSN 66 8068 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 66 8068 z 9.6.1972.

Označení ČSN 66 8068 (668068)
Katalogové číslo 15054
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963150543
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 80 68
  • ČSN 668068
  • ČSN 66 80 68 : 1993
  • ČSN 668068:1993
  • ČSN 66 8068:1993