Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
52515

ČSN EN ISO 10807 (028320) - prosinec 1998

Potrubí - Vlnovcové ohebné kovové hadice montované jako ochrana elektrických kabelů ve výbušném prostředí

230 Kč vč. DPH
84616

ČSN IEC 60050-426 (330050) - duben 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t


1 165 Kč vč. DPH
61666

ČSN EN 50303 (330383) - červen 2001

Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu

230 Kč vč. DPH
99083

ČSN EN 50223 ed. 3 (332039) - leden 2016

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

440 Kč vč. DPH
94955

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312) - duben 2014 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

190 Kč vč. DPH
504517

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320) - září 2019

Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
99823

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - červenec 2016

Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
92428

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320) - březen 2013

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 6.14t, A11 8.14t, Z1 12.18t


Norma bude zrušena k 6. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

947 Kč vč. DPH
97051

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320) - duben 2015

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t


610 Kč vč. DPH
99688

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320) - květen 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

770 Kč vč. DPH
504911

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) - květen 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

340 Kč vč. DPH
90783

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320) - červen 2012 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

945 Kč vč. DPH
88373

ČSN EN 60079-13 (332320) - srpen 2011

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
504097

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

350 Kč vč. DPH
95900

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320) - září 2014

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t


965 Kč vč. DPH
87124

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320) - prosinec 2010

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t


Norma bude zrušena k 19. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
95692

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320) - srpen 2014

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

350 Kč vč. DPH
98076

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320) - srpen 2015

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, Oprava 1 1.19t


560 Kč vč. DPH
97182

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320) - květen 2015

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

570 Kč vč. DPH
86809

ČSN EN 60079-20-1 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t


610 Kč vč. DPH
88374

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320) - červen 2011 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t


610 Kč vč. DPH
97782

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320) - červenec 2015

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

230 Kč vč. DPH
82438

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320) - leden 2009 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.12t


262 Kč vč. DPH
99085

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320) - leden 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

440 Kč vč. DPH
81255

ČSN EN 60079-29-1 (332320) - červenec 2008

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.17t


Norma bude zrušena k 23. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
502389

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (332320) - květen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

440 Kč vč. DPH
98721

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
96432

ČSN EN 60079-29-3 (332320) - prosinec 2014

Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

440 Kč vč. DPH
86801

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

350 Kč vč. DPH
79915

ČSN EN 60079-30-1 (332320) - prosinec 2007

Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
504099

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

570 Kč vč. DPH
79947

ČSN EN 60079-30-2 (332320) - prosinec 2007

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 3. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
504031

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

550 Kč vč. DPH
95914

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320) - září 2014 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

230 Kč vč. DPH
98872

ČSN EN 60079-32-2 (332320) - prosinec 2015

Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

440 Kč vč. DPH
89777

ČSN EN 60079-35-1 (332320) - leden 2012

Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

340 Kč vč. DPH
92922

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - červen 2013 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

230 Kč vč. DPH
98730

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

340 Kč vč. DPH
500001

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320) - červen 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

340 Kč vč. DPH
502386

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) - červen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t


895 Kč vč. DPH
506230

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (332320) - prosinec 2018

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

990 Kč vč. DPH
508137

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320) - srpen 2019

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

350 Kč vč. DPH
500699

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t


376 Kč vč. DPH
502302

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
71372

TNI 33 2320 (332320) - prosinec 2004

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10

230 Kč vč. DPH
72348

ČSN EN 50381 (332322) - březen 2005

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t


460 Kč vč. DPH
18055

ČSN IEC 79-16 (332325) - září 1995

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

230 Kč vč. DPH
86784

ČSN EN 50495 (332327) - listopad 2010

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

350 Kč vč. DPH
86436

ČSN 33 2340 ed. 2 (332340) - srpen 2010 aktuální vydání

Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.14t


360 Kč vč. DPH
501651

ČSN EN 50628 (341415) - únor 2017

Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

570 Kč vč. DPH
3249

ČSN 37 6785 (376785) - únor 1977

Elektrotechnické předpisy ČSN. Trakčné napájacie stanice banských elektrických dráh

230 Kč vč. DPH
89850

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (389621) - únor 2012

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení

440 Kč vč. DPH
92696

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč vč. DPH
500745

ČSN EN ISO 80079-36 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t


610 Kč vč. DPH
500741

ČSN EN ISO 80079-37 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t


570 Kč vč. DPH
502388

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t


675 Kč vč. DPH
79566

ČSN EN 14986 (389650) - říjen 2007

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t


Norma bude zrušena k 31. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
502590

ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) - červen 2017 aktuální vydání

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč vč. DPH
506309

ČSN EN 14460 (389690) - prosinec 2018 aktuální vydání

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

350 Kč vč. DPH
500958

ČSN EN 13160-1 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
500960

ČSN EN 13160-2 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
500957

ČSN EN 13160-4 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
500945

ČSN EN 13160-6 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
500956

ČSN EN 13160-7 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH