ČSN (normy i změny) z června 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P ISO/TS 31050 (010356) - červen 2024

Management rizik - Směrnice pro řízení vznikajících rizik ke zvýšení odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 37004 (010397) - červen 2024

Správa a řízení organizací - Model vyspělosti správy a řízení - Návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52939 (011816) - červen 2024

Aditivní výroba pro stavebnictví - Kvalifikační zásady - Stavební a infrastrukturní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4351 (014121) - červen 2024

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Asociace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5580 (015038) - červen 2024

Nedestruktivní zkoušení - Negatoskopy pro průmyslovou radiografii - Minimální požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 17419/změna A1 (018480) - červen 2024

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17905 (018515) - červen 2024

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) v hybridním prostředí sítí s přepojováním okruhů/paketů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 751-3 +A1 (029285) - červen 2024 nové vydání

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE a vlákna z PTFE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 26 (061411) - červen 2024 nové vydání

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16898 +A1 (061813) - červen 2024 nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče na plynná paliva - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 203-1 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 203-2-1 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky a hluboké pánve (wok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-2 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Trouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-2-4 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13577-2 (065011) - červen 2024

Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 2: Zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15502-1 +A1 (075316) - červen 2024 nové vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 17038-4 (113152) - červen 2024

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 4: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) ponorných vícestupňových čerpadlových jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1092-2 (131170) - červen 2024 nové vydání

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - červen 2024 nové vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - červen 2024 nové vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - červen 2024 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62443-2-4 ed. 2 (180304) - červen 2024 nové vydání

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4/změna Z1 (180304) - červen 2024

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS

Změna bude zrušena k 19. lednu 2027.

32 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN ISO 16090-1/Oprava 1 (200710) - červen 2024

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

20 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 13485 (258351) - červen 2024 nové vydání

Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13486 (258352) - červen 2024 nové vydání

Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13757-2 +A1 (258513) - červen 2024 nové vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 16307-5 (268814) - červen 2024 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2/Oprava 1 (270105) - červen 2024

Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

20 Kč

ČSN EN 17879 (276004) - červen 2024

Dočasné stavby pro pořádání kulturních akcí - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2024 nové vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřené hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15152 +A1 (280125) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12663-1 +A2 (280320) - červen 2024

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13749 +A1 (280505) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování pevnostních požadavků na rámy podvozků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9104-1 (310405) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 1: Požadavky na certifikaci v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9163 (310438) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Požadavky na prohlášení o shodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-011 (311729) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-012 (311729) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3774-006 (311743) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2995-006 (311752) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm a 2,8 mm s polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2996-006 (311753) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm a 2,8 mm - S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-002 (311827) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4708-204 (311827) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 204: Identifikační trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -40 °C až 105 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4840-002 (311841) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 002: Seznam norem a rozměry výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4840-103 (311841) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 103: Fluoroelastomerní, teplotní rozsah -55 °C až 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3524 (312202) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 2 mm <= a <= 6 mm - 1 080 MPa <= Rm <= 1 280 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3526 (312203) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334)) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 MPa <= Rm <= 1 180 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3525 (312221) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Desky - 6 mm <= a <= 20 mm - 1 080 MPa <= Rm <= 1280 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3311 (312573) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6AI-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D <= 300 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 160 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6095 (313063) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Otočné spojovací součásti - Pro konstrukční a nekonstrukční aplikace - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4113 (314112) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") z korozivzdorné oceli s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4114 (314113) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6042 (317575) - červen 2024

Letectví a kosmonautika - Organické sloučeniny - Zkušební metoda - Analýza pomocí infračervené spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2516 (318210) - červen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu nebo kobaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 60071-11/Oprava 1 (330419) - červen 2024

Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 62282-2-100/Oprava 1 (336000) - červen 2024

Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-202 (336000) - červen 2024

Technologie palivových článků - Část 4-202: Napájecí systémy na palivové články pro pohon a pomocné výkonné jednotky - Bezpilotní letadla - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60893-2 ed. 2/změna Z1 (346572) - červen 2024

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna bude zrušena k 18. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60893-2 ed. 3 (346572) - červen 2024

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-16/Oprava 1 (347003) - červen 2024

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Rozšíření kmitočtového rozsahu k vyšším frekvencím pro přenosovou impedanci a na nižší frekvence pro měření útlumu stínění pomocí triaxiální sestavy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60851-3 ed. 2/změna Z1 (347308) - červen 2024

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

Změna bude zrušena k 26. září 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60851-3 ed. 3 (347308) - červen 2024

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 60884-1 (354515) - červen 2024

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN 62056-6-1 ed. 3/změna Z1 (356131) - červen 2024

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

Změna bude zrušena k 15. lednu 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-1 ed. 4 (356131) - červen 2024

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50470-4 (356137) - červen 2024

Vybavení pro měření elektrické energie - Část 4: Zvláštní požadavky - Statické činné stejnosměrné elektroměry (třídy A, B a C)

350 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2/změna Z1 (357107) - červen 2024

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

Změna bude zrušena k 6. září 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3 (357107) - červen 2024

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

440 Kč

ČSN EN IEC 61439-7 ed. 2 (357107) - červen 2024 nové vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

440 Kč

ČSN EN IEC 61439-7/změna Z1 (357107) - červen 2024

Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

Změna bude zrušena k 6. září 2026.

32 Kč

ČSN EN 60938-2-1/změna Z1 (358271) - červen 2024

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D

Změna bude zrušena k 10. lednu 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 60938-2-1 ed. 2 (358271) - červen 2024

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61753-021-2 ed. 2/změna Z1 (359255) - červen 2024

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61753-021-6/změna Z1 (359255) - červen 2024

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-021-02 (359255) - červen 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-02: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-021-06 (359255) - červen 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-06: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61822 ed. 2/změna Z1 (360065) - červen 2024

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu

Změna bude zrušena k 14. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61820-3-2 (360065) - červen 2024

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-2: Požadavky na napájecí zdroje - Zvláštní požadavky na sériové obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60809 ed. 3/změna A1 (360180) - červen 2024

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-104/změna A1 (360540) - červen 2024

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 62386-306 (360540) - červen 2024

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 306: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo pro obecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63013/změna A2 (360701) - červen 2024

LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2/změna Z1 (361008) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

Změna bude zrušena k 18. lednu 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-2 ed. 3 (361008) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2/změna Z1 (361045) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

Změna bude zrušena k 2. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4/změna Z1 (361045) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna bude zrušena k 2. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-51 ed. 3 (361050) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.24t

420 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-51 ed. 3/změna A11 (361050) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-7 ed. 5 (361050) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.24t

475 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-7 ed. 5/změna A11 (361050) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

125 Kč

ČSN EN IEC 63086-2-1 (361060) - červen 2024

Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 2-1: Zvláštní požadavky na určování omezení částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2/změna A1 (364801) - červen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

230 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20 ed. 3/změna A1 (364801) - červen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

230 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3/změna A1 (364801) - červen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

190 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50 ed. 3/změna A1 (364801) - červen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

190 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-77/změna A1 (364801) - červen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2/změna A1 (364801) - červen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62368-1/změna Z1 (367000) - červen 2024

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 6. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11/Oprava 4 (367000) - červen 2024

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

20 Kč

ČSN EN IEC 62471-6 (367752) - červen 2024

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 6: Výrobky s ultrafialovými lampami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60268-24 (368305) - červen 2024

Elektroakustická zařízení - Část 24: Náhlavní sluchátka a sluchátka - Charakteristika aktivního potlačení akustického hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63296-2 (368319) - červen 2024

Přenosná multimediální zařízení - Určení doby výdrže baterie - Část 2: Náhlavní sluchátka a sluchátka s funkcí aktivního potlačení šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63278-1 (368463) - červen 2024

Asset Administration Shell pro průmyslové aplikace - Část 1: Struktura Asset Administration Shell

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2/změna Z1 (369060) - červen 2024

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

Změna bude zrušena k 6. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60950-23/změna Z1 (369060) - červen 2024

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

Změna bude zrušena k 6. červenci 2024.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 253 +A1 (383371) - červen 2024 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2613-2 (385581) - červen 2024

Analýza zemního plynu - Obsah křemíku v biometanu - Část 2: Stanovení obsahu siloxanu plynovou chromatografií s iontově mobilní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2612 (385584) - červen 2024

Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu amoniaku nastavitelnou diodovou laserovou absorpční spektroskopií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - červen 2024 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17348 (389663) - červen 2024 nové vydání

Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

590 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10305-3 (420093) - červen 2024 nové vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - červen 2024 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

350 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - červen 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - červen 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - červen 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - červen 2024 nové vydání

Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - červen 2024 nové vydání

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 1561 (420953) - červen 2024 nové vydání

Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16079 (420957) - červen 2024 nové vydání

Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - červen 2024 nové vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 573-3 +A2 (421401) - červen 2024

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

350 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 5073 (441347) - červen 2024 nové vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 1018 (441365) - červen 2024 nové vydání

Uhlí - Stanovení maximální nasákavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 370 (490660) - červen 2024 nové vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 20-1 (490688) - červen 2024 nové vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) - Část 1: Aplikace povrchovou impregnací (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 20-2 (490688) - červen 2024 nové vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) - Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 117 (490698) - červen 2024 nové vydání

Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 17917 (500359) - červen 2024

Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení hliníku ve vodných výluzích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12643-1 (507020) - červen 2024

Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN ISO 12643-2 (507020) - červen 2024

Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 2: Předtisková a tisková zařízení a systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 12643-3 (507020) - červen 2024

Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 3: Vázací a dokončovací zařízení a systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 12643-4 (507020) - červen 2024

Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 4: Zařízení a systémy pro konverzi

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 12643-5 (507020) - červen 2024

Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 5: Samostatné tiskařské stroje s ručním podáváním

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 455-3 ed. 2 (637415) - červen 2024 nové vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 455-3/změna Z1 (637415) - červen 2024

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 20753 (640226) - červen 2024 nové vydání

Plasty - Zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4608 (643203) - červen 2024 nové vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 182-3 (643209) - červen 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 3: Konduktometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - červen 2024 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11296-9 (646420) - červen 2024 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovou vnitřní vrstvou

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3838/změna A1 (656010) - červen 2024

Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

125 Kč

ČSN EN 17643 (657053) - červen 2024 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení teploty a fázového úhlu při ekvivalentním modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV

230 Kč

ČSN EN 17908 (659858) - červen 2024

Řasy a produkty z řas - Metody vzorkování a analýzy - Stanovení obsahu celkových lipidů metodou podle Ryckebosch-Foubert

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17846 (665235) - červen 2024

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metoda kvantitativní zkoušky k hodnocení sporicidní aktivity proti Clostridioides difficile na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na čtyřech polích) - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14025 (699025) - červen 2024 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16907-1 (721017) - červen 2024 nové vydání

Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla

945 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - červen 2024 nové vydání

Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů

440 Kč

ČSN EN 16907-3 (721017) - červen 2024 nové vydání

Zemní práce - Část 3: Stavební postupy

590 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - červen 2024 nové vydání

Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 19650-3 (730150) - červen 2024 nové vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv

440 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - červen 2024 nové vydání

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - červen 2024 nové vydání

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - červen 2024 nové vydání

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - červen 2024 nové vydání

Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-1 (736342) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16272-2 (736342) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16272-5 (736342) - červen 2024

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - červen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14389 (737062) - červen 2024

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13116 (747206) - červen 2024 nové vydání

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-5 (756403) - červen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - červen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

550 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - červen 2024 nové vydání

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 23697-1 (757397) - červen 2024

Kvalita vod - Stanovení celkového vázaného dusíku (ST-TNb) ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem

230 Kč

ČSN ISO 23697-2 (757397) - červen 2024

Kvalita vod - Stanovení celkového vázaného dusíku (ST-TNb) ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou

190 Kč

76 Služby

ČSN EN 14534 (760204) - červen 2024 nové vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 17428 (770654) - červen 2024

Obaly - Stanovení stupně dezintegrace za podmínek simulovaného domácího kompostování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9073-18 (806134) - červen 2024 nové vydání

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 18: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti při přetrhu pomocí tahové zkoušky Grab

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 80 7050 (807050) - červen 2024

Hygienické požadavky na textilní výrobky pro děti do 3 let nebo do velikosti 110 včetně

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12942 (832251) - červen 2024 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení, značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12941 (832252) - červen 2024 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k volně přiléhající lícnicové části - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12311 (832445) - červen 2024 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 360 (832624) - červen 2024 nové vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15267-3 (834790) - červen 2024 nové vydání

Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro stacionární automatizované měřicí systémy pro kontinuální měření emisí ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15267-4 (834790) - červen 2024 nové vydání

Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro přenosné automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14662-1 (835772) - červen 2024 nové vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - červen 2024 nové vydání

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) půdními kontaminanty

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - červen 2024 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Posouzení toxikologických rizik složek zdravotnických prostředků

570 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - červen 2024 nové vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - červen 2024 nové vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17981-1 (857046) - červen 2024

Pracovní postupy in vitro diagnostiky pro sekvenování nové generace (NGS) - Část 1: Vyšetřování lidské DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17981-2 (857046) - červen 2024

Pracovní postupy in vitro diagnostiky pro sekvenování nové generace (NGS) - Část 2: Vyšetřování lidské RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.2.1 (874014) - červen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-1 V1.2.1 (874018) - červen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.2.1 (874018) - červen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.2.1 (874018) - červen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.3.1 (874019) - červen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.3.1 (874019) - červen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 208 V3.4.1 (875121) - červen 2024

Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.4.1 (879050) - červen 2024

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17850 (910213) - červen 2024

Nábytkové kování - Hvězdicové základny pro sedací nábytek - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17902 (910221) - červen 2024

Nábytek - Cirkularita - Metoda hodnocení pro demontáž/zpětnou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1725 (910230) - červen 2024 nové vydání

Nábytek - Postele - Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1022 (910234) - červen 2024 nové vydání

Nábytek - Sedací nábytek - Hodnocení stability

440 Kč

ČSN EN 15185 (910289) - červen 2024 nové vydání

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16121 (910414) - červen 2024 nové vydání

Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - červen 2024 nové vydání

Nábytek - Bezpečnost, pevnost a trvanlivost - Požadavky na bytové stoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15713 (916020) - červen 2024 nové vydání

Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe

440 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - červen 2024 nové vydání

Laminátové podlahové krytiny - Specifikace, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17206-2 (918115) - červen 2024

Zábavní technika - Strojní zařízení pro jeviště a jiné výrobní prostory - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stojany a zvedáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17795-5 (918115) - červen 2024

Zábavní technika - Zásady správné praxe - Část 5: Operace zvedání a pohybu v odvětví zábavních akcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12196 (940344) - červen 2024 nové vydání

Gymnastické nářadí - Kůň a koza - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1176-1 ed. 2 +A1 (940515) - červen 2024 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

770 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - červen 2024 nové vydání

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 17531 +A1 (979600) - červen 2024 nové vydání

Zasílání informací dozorovým orgánům členských států za účelem zajištění dozoru v oblasti provozování internetových hazardních her

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN ISO 19144-2 (979864) - červen 2024

Geografická informace - Systémy klasifikace - Část 2: Metajazyk půdního krytu (LCML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč
foo