ČSN (normy i změny) z května 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO/ASTM 52908 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Vlastnosti hotových dílů - Dodatečné zpracování, kontrola a testování dílů vyrobených tavením v práškovém loži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-1 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Kvalifikační zásady - Část 1: Všeobecná kvalifikace operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-2 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Kvalifikační zásady - Část 2: Kvalifikace operátorů pro PBF-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-3 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Zásady kvalifikace - Část 3: Kvalifikace operátorů pro PBF-EB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-4 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Zásady kvalifikace - Část 4: Kvalifikace operátorů pro DED-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52926-5 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Zásady kvalifikace - Část 5: Kvalifikace operátorů pro DED-Arc

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52935 (011810) - květen 2024

Aditivní výroba kovů - Kvalifikační zásady - Kvalifikace koordinačního personálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011/Oprava 1 (015258) - květen 2024

Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody

20 Kč

TNI ISO/TR 12770 (018513) - květen 2024

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Role agregátora ITS dat a model funkcí

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14919 (038741) - květen 2024 nové vydání

Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace a technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - květen 2024 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 23: Odolnost proti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - květen 2024 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - květen 2024 nové vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - květen 2024 nové vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13259 (054619) - květen 2024

Plynová svařovací zařízení - Průmyslové ruční a strojní hořáky pro ohřev plamenem, pájení plamenem a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18279 (055911) - květen 2024 nové vydání

Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-2/změna A1 (060407) - květen 2024

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

230 Kč

ČSN EN ISO 11855-5/změna A1 (060407) - květen 2024

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 5: Instalace

125 Kč

ČSN EN ISO 11855-8 (060407) - květen 2024

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 19 (133004) - květen 2024 nové vydání

Průmyslové armatury - Označení kovových armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17821 (135827) - květen 2024 nové vydání

Armatury budov - Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) - Obecné technické požadavky

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1300 (165110) - květen 2024 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61139-3 (183001) - květen 2024

Průmyslové sítě - Drobné digitální komunikační rozhraní - Část 3: Bezdrátové rozšíření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 400 Kč

ČSN EN 62453-302 ed. 2/změna Z1 (184023) - květen 2024

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2

Změna bude zrušena k 13. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62453-302 ed. 3 (184023) - květen 2024

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62453-71 (184023) - květen 2024

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 71: Informační model OPC UA pro FDT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 15219 (277451) - květen 2024 nové vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15518-4 (278332) - květen 2024

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 4: Zkušební metody pro stacionární zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15551 (280127) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

570 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 1: Obecné zásady

340 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 2: Kusovníky

340 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 3: Změny technických dokumentů

230 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat

770 Kč

ČSN EN 12663-2 +A1 (280320) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy

440 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19659-1 (281346) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace pro kolejová vozidla - Část 1: Termíny a definice

340 Kč

ČSN EN 15085-2 +A1 (284401) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN IEC 63281-1 (306000) - květen 2024

Elektrické přepravní prostředky - Část 1: Terminologie a klasifikace

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9104-3 (310405) - květen 2024

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 3: Požadavky na výcvik, rozvoj, způsobilost a ověřování auditorů v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - květen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9722 (310481) - květen 2024

Letectví a kosmonautika - Architektura pro integrovaný management zdravotního stavu systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - květen 2024 nové vydání

Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-40 (310540) - květen 2024

Kosmické inženýrství - Technologie ASIC, FPGA a IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - květen 2024 nové vydání

Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2995-001 (311752) - květen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4881 (312302) - květen 2024

Letectví a kosmonautika - Mikrooblouková oxidace hliníku a hliníkových slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2882 (313316) - květen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2/změna Z1 (332000) - květen 2024

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 (332000) - květen 2024

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

350 Kč

ČSN EN IEC 61936-2 (333201) - květen 2024

Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 2: DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50110-1 ed. 3/změna Z1 (343100) - květen 2024

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 29. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50110-1 ed. 4 (343100) - květen 2024

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 50110-2 ed. 3/změna Z1 (343100) - květen 2024

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

Změna bude zrušena k 29. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50110-2 ed. 4 (343100) - květen 2024

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60695-7-2/změna Z2 (345615) - květen 2024

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2 (345615) - květen 2024 nové vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN 60068-2-17/změna Z1 (345791) - květen 2024

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

Změna bude zrušena k 2. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60068-3-4/změna Z1 (345791) - květen 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-17 ed. 2 (345791) - květen 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-17: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost

440 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-4 ed. 2 (345791) - květen 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN 62631-3-2/změna Z1 (346452) - květen 2024

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Změna bude zrušena k 20. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-2 ed. 2 (346452) - květen 2024

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60763-2 ed. 2/změna A1 (346565) - květen 2024

Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60811-201/změna A2 (347010) - květen 2024

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace

65 Kč

ČSN EN 60811-202/změna A2 (347010) - květen 2024

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště

65 Kč

ČSN EN 60811-501/změna A2 (347010) - květen 2024

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

65 Kč

ČSN EN 60811-503/změna A1 (347010) - květen 2024

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště

65 Kč

ČSN EN 60811-508/změna A2 (347010) - květen 2024

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

65 Kč

ČSN EN IEC 60383-1 (348052) - květen 2024

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a kritéria přijetí

550 Kč

ČSN IEC 383-1/změna Z3 (348052) - květen 2024

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 61462/změna Z1 (348123) - květen 2024

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61462 ed. 2 (348123) - květen 2024

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V a jmenovitým stejnosměrným napětím vyšším než 1 500 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61869-13 (351350) - květen 2024 nové vydání

Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatná spojovací jednotka (SAMU)

570 Kč

ČSN EN 62477-1/změna Z1 (351534) - květen 2024

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

Změna bude zrušena k 9. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (351534) - květen 2024

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

1 690 Kč

ČSN EN IEC 63138-2 ed. 2 (353813) - květen 2024 nové vydání

Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory řady MQ4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63138-2/změna Z1 (353813) - květen 2024

Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4

Změna bude zrušena k 21. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN 62208 ed. 2/změna Z1 (357040) - květen 2024

Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 6. září 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62208 ed. 3 (357040) - květen 2024

Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 62561-3 ed. 2/změna Z1 (357605) - květen 2024

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

Změna bude zrušena k 9. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62561-3 ed. 3 (357605) - květen 2024

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště (ISG)

340 Kč

ČSN EN IEC 60393-4 (358195) - květen 2024

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Jednootáčkové výkonové potenciometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63251 (359040) - květen 2024

Metoda zkoušení mechanických vlastností ohebných desek s plošnými spoji s opto-elektrickými obvody při tepelném namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60794-1-21/změna Z1 (359223) - květen 2024

Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-111 (359223) - květen 2024

Optické vláknové kabely - Část 1-111: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody - Ohyb, metoda E11

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2/změna Z7 (359223) - květen 2024

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-306 (359223) - květen 2024

Optické vláknové kabely - Část 1-306: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkrut pásku, metoda G6

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62148-17/změna Z1 (359274) - květen 2024

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62148-17 ed. 2 (359274) - květen 2024

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63203-401-1 (359350) - květen 2024

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 401-1: Zařízení a systémy - Funkční prvky - Metoda hodnocení pružného rezistivního senzoru deformace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63215-2 (359380) - květen 2024

Metody zkoušení odolnosti materiálů pro přichycení čipu - Část 2: Metoda zkoušení teplotním cyklováním materiálů pro přichycení čipu, použitých pro diskrétní součástky výkonové elektroniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3/změna A12 (361008) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3/změna Z1 (361045) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3/změna Z1 (361045) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna bude zrušena k 8. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2/změna Z1 (361045) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

Změna bude zrušena k 29. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A16 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-2 ed. 4 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.24t

540 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-2 ed. 4/změna A11 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-4 ed. 4 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.24t

355 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-4 ed. 4/změna A11 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-60 ed. 3 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.24t

420 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-60 ed. 3/změna A11 (361050) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně

190 Kč

ČSN EN IEC 61855 ed. 2/Oprava 1 (361060) - květen 2024

Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - květen 2024 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-84 (364801) - květen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-1 (369789) - květen 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2 (369789) - květen 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3 (369789) - květen 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-4 (369789) - květen 2024

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 4: Rámec pro specifikaci metod a činnosti hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-5 (369789) - květen 2024

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 5: Předdefinované balíčky bezpečnostních požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861) - květen 2024

Informační technologie - Testování biometrické výkonnosti a podávání zpráv - Část 1: Principy a rámec

590 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - květen 2024 nové vydání

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv

440 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887) - květen 2024

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Ochrana biometrických informací

550 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50626-2 (370000) - květen 2024

Trubkové systémy uložené pod zemí pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 2: Systémy instalačních trubek z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Požadavky na trubky, tvarovky a systém používaný ve zvláštních aplikacích

350 Kč

ČSN EN 50724 (378310) - květen 2024

Pevné ultrazvukové detektory úniku plynu (UGLD) - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 50194-1 ed. 2 (378370) - květen 2024 nové vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v domácnostech - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 50194-1/změna Z1 (378370) - květen 2024

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 14. srpnu 2026.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12732 (386412) - květen 2024 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

590 Kč

ČSN EN ISO 24252/změna A11 (386503) - květen 2024

Bioplynové systémy - Mimo domácnost a bez zplyňování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 17407 (389426) - květen 2024 nové vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Sběrače a rozdělovače PN 16

340 Kč

TNI CEN/TR 15281 (389683) - květen 2024

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu

550 Kč

ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) - květen 2024 nové vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřené garáže

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN P CEN/TS 17991 (420057) - květen 2024

Statistické ověřování konstrukční bezpečnosti pozemních staveb podle Eurokódu EN 1993-1-1 přílohy E

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - květen 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 6306 (420502) - květen 2024 nové vydání

Chemický rozbor oceli - Uváděné pořadí chemických prvků v normách na ocel

190 Kč

ČSN EN 10278 (426516) - květen 2024 nové vydání

Rozměry, mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých výrobků z korozivzdorných a jiných speciálních ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - květen 2024 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Posouzení mobilních příbřežních jednotek pro konkrétní lokalitu - Část 1: Zvedací zařízení: zvednutá na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 25119-1/změna A1 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

125 Kč

ČSN EN ISO 25119-1/změna Z1 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

125 Kč

ČSN EN ISO 25119-2 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu

550 Kč

ČSN EN ISO 25119-3/změna A1 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

125 Kč

ČSN EN ISO 25119-3/změna Z1 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

125 Kč

ČSN EN ISO 25119-4/změna A1 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

125 Kč

ČSN EN ISO 25119-4/změna Z1 (470068) - květen 2024

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 17468 (560104) - květen 2024 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7251/změna A1 (560107) - květen 2024

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

65 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 937 (576023) - květen 2024 nové vydání

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Referenční metoda

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 60 (642101) - květen 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou

190 Kč

ČSN EN ISO 61 (642102) - květen 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

190 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - květen 2024 nové vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0102/změna Z1 (650102) - květen 2024

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek

32 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - květen 2024 nové vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - květen 2024 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - květen 2024 nové vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17877 (691101) - květen 2024

Dynamická míchadla a míchačky - Definice a hydraulické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1417 (691288) - květen 2024 nové vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1097-1 (721194) - květen 2024 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18393-1 (727275) - květen 2024

Tepelněizolační výrobky - Stanovení stárnutí sesedáním - Část 1: Foukaná volně sypaná izolace pro větrané půdní prostory při simulaci vlhkostních a teplotních cyklů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10534-2 (730501) - květen 2024 nové vydání

Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku

350 Kč

ČSN P 73 0847 (730847) - květen 2024

Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy

350 Kč

ČSN EN 13501-6 +A1/Oprava 1 (730860) - květen 2024

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů

20 Kč

ČSN P 73 2404 (732404) - květen 2024 nové vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

550 Kč

ČSN EN 13084-9 (734220) - květen 2024 nové vydání

Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, nápravná opatření a dokumentace; Požadovaná opatření a postupy

350 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

TNI CEN/TR 1317-10 (737001) - květen 2024

Silniční záchytné systémy - Část 10: Metody hodnocení a konstrukční pravidla pro přechodové konstrukce a pro přechodové spojení mezi svodidly a tlumiči nárazu nebo koncovkami

340 Kč

ČSN EN 17690-1 (738522) - květen 2024

Součásti pro regulační obvod automatizace a řízení budov (BAC) - Snímače - Část 1: Snímače teploty vnitřního vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3305/Oprava 3 (743305) - květen 2024

Ochranná zábradlí

20 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-14 (756403) - květen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

340 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - květen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - květen 2024 nové vydání

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti

550 Kč

ČSN ISO 7393-3/Oprava 2 (757419) - květen 2024

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

20 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 19160-2 (760401) - květen 2024

Adresování - Část 2: Přidělování a udržování adres pro objekty ve fyzickém světě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 41011 (762102) - květen 2024 nové vydání

Facility management - Slovník

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 20137 (793867) - květen 2024 nové vydání

Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - květen 2024 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)

125 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - květen 2024 nové vydání

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 17516 (838010) - květen 2024

Odpady - Charakterizace zrnitých pevných odpadů s potenciálem pro využití jako stavební materiál - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15189 ed. 3/změna A11 (855101) - květen 2024

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci

65 Kč

ČSN EN ISO 11607-1/změna A1 (855280) - květen 2024

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy

340 Kč

ČSN EN ISO 11607-2/změna A1 (855280) - květen 2024

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 468 V1.18.1 (879012) - květen 2024

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (Sl) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14434 (911230) - květen 2024 nové vydání

Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14450 +A1 (916013) - květen 2024 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Bezpečnostní schránky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16232 +A1/změna Z1 (943459) - květen 2024

Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti

Změna bude zrušena k 30. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 16232 +A2 (943459) - květen 2024

Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti

570 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - květen 2024 nové vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - květen 2024 nové vydání

Zdravotnická informatika - Kategorické struktury pro reprezentaci ošetřovatelské praxe v terminologických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč
foo