ČSN EN IEC 61462 ed. 2 (348123)

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V a jmenovitým stejnosměrným napětím vyšším než 1 500 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

ČSN EN IEC 61462 ed. 2 Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V a jmenovitým stejnosměrným napětím vyšším než 1 500 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kompozitní duté izolátory, které sestávají z izolační trubky nesoucí zatížení, vyrobené ze skelných vláken impregnovaných pryskyřicí, z pláště vyrobeného z elastomerického materiálu a z kovového upevňovacího zařízení na koncích izolační trubky. Kompozitní duté izolátory, určené k obecnému použití (bez tlaku) nebo pro použití se stálým tlakem plynu, se uplatňují u venkovních a vnitřních elektrických zařízení pracujících při střídavém proudu, se střídavým jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V a kmitočtem ne vyšším než 100 Hz nebo pro použití pro přístroje se stejnosměr-ným jmenovitým napětím vyšším než 1 500 V. Dokument stanovuje použité termíny, specifikuje zku-šební metody a kritéria přijetí. Nespecifikuje dielektrické typové zkoušky. Kromě tepelně-mechanické zkoušky jsou všechny uvedené zkoušky prováděny při normální teplotě okolí. V dokumentu nejsou předepsány zkoušky, které mohou být charakteristické pro zařízení, jehož část tvoří duté izolátory.

Označení ČSN EN IEC 61462 ed. 2 (348123)
Katalogové číslo 519342
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135193424
Tato norma nahradila ČSN EN 61462 (348123) z července 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo