Třída 34 - ELEKTROTECHNIKA

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350) - listopad 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

190 Kč

ČSN EN 61210 ed. 2 (340425) - říjen 2011 aktuální vydání

Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN IEC 854 (340877) - únor 1993

Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy

230 Kč

ČSN IEC 782 (340879) - duben 1993

Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov

340 Kč

ČSN EN 60500 (340880) - prosinec 2017

Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60565 (340881) - září 2007

Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN IEC 60565-1 (340881) - prosinec 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60565-2 (340881) - květen 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62127-1 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.13t, Z1 1.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

1 142 Kč

ČSN EN 62127-2 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.13t, A2 12.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 460 Kč

ČSN EN 62127-3 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN IEC 62127-1 ed. 2 (340882) - leden 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61161 ed. 3 (340884) - listopad 2013

Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 34 1090 ed. 2 (341090) - listopad 2011 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

230 Kč

ČSN EN 50107-1 (341370) - duben 2003

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t

405 Kč

ČSN EN 50107-2 (341370) - leden 2006

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

230 Kč

ČSN 34 1382 (341382) - červen 1988

Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94, Z2 1.95, Z3 6.06t

372 Kč

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

570 Kč

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) - únor 2013 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

590 Kč

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) - leden 2012 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.13t

1 010 Kč

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

610 Kč

ČSN EN IEC 62858 ed. 2 (341390) - květen 2020

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61663-1 (341391) - srpen 2001 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely

350 Kč

ČSN EN 61663-2 (341391) - březen 2002

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči

440 Kč

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

590 Kč

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392) - červen 2013 aktuální vydání

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.18t

715 Kč

ČSN EN 61643-21 (341392) - březen 2002

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.10t, A2 5.13t

1 120 Kč

ČSN EN 61643-31 (341392) - říjen 2019

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

550 Kč

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)

350 Kč

ČSN EN 61643-312 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek

340 Kč

ČSN EN 61643-321 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)

230 Kč

ČSN EN 61643-341 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 61643-351 (341392) - srpen 2017

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 (341392) - září 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392) - leden 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 (341392) - březen 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61643-352 (341392) - říjen 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50468 (341393) - prosinec 2009

Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku

190 Kč

ČSN CLC/TS 50539-12 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

230 Kč

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny

230 Kč

ČSN CLC/TS 50544 (341395) - květen 2013

Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí

340 Kč

ČSN EN 50628 (341415) - únor 2017

Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

570 Kč

ČSN 34 1500 ed. 2 (341500) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

295 Kč

ČSN EN 50641 (341505) - listopad 2020

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav

570 Kč

ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

550 Kč

ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-4 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

350 Kč

ČSN EN 50502 (341515) - březen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50657 (341518) - březen 2018

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel

945 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) - listopad 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Oprava 1 1.15t, A2 11.16t, A3 5.17t, A4 9.17t, Oprava 2 4.18t, Oprava 3 11.19t

1 090 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

340 Kč

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

350 Kč

ČSN EN 50633 (341522) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy

440 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - červenec 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav

570 Kč

ČSN EN 50239 ed. 2 (341525) - říjen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun

230 Kč

ČSN 34 1530 ed. 2 (341530) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

350 Kč

ČSN EN 50119 ed. 2 (341531) - duben 2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.13t, Z2 6.21t

Norma byla zrušena k 13. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50119 ed. 3 (341531) - červen 2021 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

770 Kč

ČSN EN 50345 ed. 2 (341535) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení

340 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 50149 ed. 2 (341558) - duben 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

350 Kč

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

550 Kč

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC

340 Kč

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

340 Kč

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

125 Kč

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí

125 Kč

ČSN EN 50526-1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí

440 Kč

ČSN EN 50526-2 (341561) - prosinec 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí

350 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání

550 Kč

ČSN EN 50215 ed. 2 (341565) - červenec 2010

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 61133 (341565) - srpen 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

570 Kč

ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.19t

610 Kč

ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

350 Kč

ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

990 Kč

ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 50591 (341567) - prosinec 2019

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie

440 Kč

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570) - leden 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

615 Kč

ČSN EN 62718 (341575) - září 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

590 Kč

ČSN EN 50329 (341582) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 4.11t

650 Kč

ČSN EN 50328 (341583) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

570 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

580 Kč

ČSN EN 60322 (341585) - duben 2002

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení

340 Kč

ČSN EN 50696 (341590) - říjen 2021

Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení

590 Kč

ČSN EN 61851-21 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.18t, Z2 10.21t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

404 Kč

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - duben 2018

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

440 Kč

ČSN EN 61851-22 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

340 Kč

ČSN EN 61851-23 (341590) - červenec 2016 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - červen 2015 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

370 Kč

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590) - červen 2020 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN IEC 61851-21-2 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla

550 Kč

ČSN EN IEC 61851-25 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení

570 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.19t, A1 10.20t

1 305 Kč

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - duben 2020

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-2 (341593) - únor 2021

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-3 (341593) - únor 2021

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61980-1 (341593) - srpen 2021

Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - červenec 2019

Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN 34 1610 (341610) - únor 1963

Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

590 Kč

ČSN 34 1638 (341638) - duben 1998 aktuální vydání

Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání

230 Kč

ČSN 34 2040 ed. 2 (342040) - červenec 2013 aktuální vydání

Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

440 Kč

ČSN 34 2100 (342100) - březen 1977

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

622 Kč

ČSN 34 2300 ed. 2 (342300) - září 2014 aktuální vydání

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

190 Kč

TNI 34 2300 (342300) - listopad 2019

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014

125 Kč

ČSN 34 2600 ed. 2 (342600) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.15t

210 Kč

ČSN 34 2613 ed. 3 (342613) - březen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

472 Kč

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614) - srpen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t

740 Kč

ČSN 34 2617 (342617) - prosinec 1992

Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení

230 Kč

ČSN 34 2650 ed. 2 (342650) - březen 2010 aktuální vydání

Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení

570 Kč

ČSN EN 50159 (342670) - srpen 2011

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

615 Kč

ČSN EN 62625-1 (342671) - červenec 2014

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A11 9.17t

435 Kč

ČSN EN 62625-2 (342671) - únor 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody

550 Kč

ČSN CLC/TS 50459-1 (342675) - leden 2022

Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 1: Obecné principy pro prezentaci informací ERTMS/ETCS/GSM-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CLC/TS 50459-2 (342675) - leden 2022

Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 2: Ergonomické uspořádání informací GSM-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN CLC/TS 50459-3 (342675) - leden 2022

Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 3: Ergonomické uspořádání informací, které nepatří do ETCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50129 ed. 2 (342675) - březen 2021 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

945 Kč

ČSN EN 50128 ed. 2 (342680) - duben 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.14t, A1 7.20t, A2 2.21t

1 085 Kč

ČSN EN 61375-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura

550 Kč

ČSN EN 61375-2-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 600 Kč

ČSN EN 61375-2-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61375-2-3 (342690) - duben 2016

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.17t, A11 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 163 Kč

ČSN EN 61375-3-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61375-3-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61375-3-3 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61375-3-4 (342690) - říjen 2014

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 070 Kč

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690) - únor 2019

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61375-2-8 (342690) - červen 2022

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-8: Zkouška shody TCN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 350 Kč

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62580-1 (342691) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.18t

655 Kč

ČSN 34 2710 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

835 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - červen 2022 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

340 Kč

ČSN EN 54-10 (342710) - prosinec 2002

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

540 Kč

ČSN EN 54-11 (342710) - březen 2002

Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

630 Kč

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710) - červen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

570 Kč

ČSN EN 54-13 +A1 (342710) - květen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

340 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - prosinec 2008 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-17 (342710) - červenec 2006

Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

350 Kč

ČSN EN 54-18 (342710) - červen 2006

Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

360 Kč

ČSN EN 54-2 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

880 Kč

ČSN EN 54-20 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN EN 54-21 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

350 Kč

ČSN EN 54-22 +A1 (342710) - květen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

570 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - únor 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

550 Kč

ČSN EN 54-25 (342710) - leden 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.10t, Oprava 2 5.12t

480 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - květen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

570 Kč

ČSN EN 54-27 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

590 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - únor 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-3 +A1 (342710) - září 2021 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-31 +A1 (342710) - říjen 2022 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

770 Kč

ČSN EN 54-4 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 3.07t

870 Kč

ČSN EN 54-5 +A1 (342710) - červenec 2021 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710) - březen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

570 Kč

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710) - září 2015

Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14604 (342711) - únor 2006

Autonomní hlásiče kouře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN 34 2720 (342720) - únor 1968

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací

125 Kč

ČSN EN 50408 (343010) - únor 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.12t, Z1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. únoru 2023 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN 34 3085 ed. 2 (343085) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

190 Kč

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100) - květen 2015 aktuální vydání

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 50110-2 ed. 3 (343100) - srpen 2021

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI 34 3100 (343100) - srpen 2016

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3

550 Kč

ČSN 34 3112 (343112) - květen 1970

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

230 Kč

ČSN 34 3278 (343278) - březen 1964

Provoz a obsluha přístrojových transformátorů

190 Kč

ČSN 34 3372 (343372) - leden 1994

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

190 Kč

ČSN EN 50109-1 (343891) - květen 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

190 Kč

ČSN EN 50109-2-1 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-1: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nářadí s otevřeným hrdlem a pevnými čelistmi, velikosti A až E, V a W

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50109-2-2 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými vyměnitelnými čelistmi, velikosti A - G, Q - T, V a W

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 50109-2-3 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-3: Podrobné požadavky pro kontakty elektrických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50109-2-4 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-4: Podrobné požadavky pro střední kontakty vysokofrekvenčních konektorů řady SMZ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50109-2-5 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-5: Podrobné požadavky na zakončení dvouvodičového kabelu pro použití pro datovou sběrnici

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 34 5101 (345101) - březen 1971

Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

945 Kč

ČSN 34 5115 (345115) - květen 1991

Televizní obrazová technika. Názvosloví

945 Kč

ČSN 34 5145 ed. 2 (345145) - duben 2012 aktuální vydání

Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

590 Kč

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615) - září 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

340 Kč

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615) - duben 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - listopad 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

340 Kč

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

350 Kč

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

230 Kč

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (345615) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (345615) - únor 2018

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (345615) - únor 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - květen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

350 Kč

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - červenec 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615) - listopad 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (345615) - leden 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (345615) - leden 2015

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.14t, Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 12. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.14t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 28. září 2024 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - říjen 2003

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (345615) - únor 2006

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 9. září 2024 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 (345615) - duben 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

340 Kč

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek

350 Kč

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615) - srpen 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - září 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (345615) - únor 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod

230 Kč

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - prosinec 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

Norma bude zrušena k 29. září 2024 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615) - říjen 2020

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60695-11-11 (345615) - leden 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-10 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

340 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-11 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-12 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 (345615) - březen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod

350 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN IEC 60695-9-2 ed. 2 (345615) - červenec 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN 60060-1 (345640) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

570 Kč

ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640) - říjen 2011 aktuální vydání

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

570 Kč

ČSN EN 60060-3 (345640) - listopad 2006

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 60270 (345641) - prosinec 2001

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 10.16t

690 Kč

ČSN EN 61083-1 ed. 2 (345649) - duben 2002

Přístroje a programové vybavení pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na přístroje

350 Kč

ČSN EN 61083-2 ed. 2 (345649) - leden 2014 aktuální vydání

Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy

350 Kč

ČSN EN IEC 61083-3 (345649) - srpen 2021

Přístroje a programové vybavení použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 3: Požadavky na hardware u zkoušek střídavými a stejnosměrnými napětími a proudy

350 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60052 (345651) - červenec 2003

Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

350 Kč

ČSN EN 62475 (345652) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy

770 Kč

ČSN EN 61788-1 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61788-10 ed. 2 (345685) - červen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61788-11 ed. 2 (345685) - duben 2012 aktuální vydání

Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-12 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-13 ed. 2 (345685) - březen 2013 aktuální vydání

Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-14 (345685) - únor 2011

Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-15 (345685) - červen 2012

Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-16 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-17 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 2. červnu 2024 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61788-18 (345685) - červen 2014

Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-19 (345685) - srpen 2014

Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-2 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb₃Sn kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61788-21 (345685) - únor 2016

Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61788-22-1 (345685) - březen 2018

Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-3 ed. 2 (345685) - březen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-4 ed. 4 (345685) - listopad 2016

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61788-5 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-6 ed. 3 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-7 ed. 2 (345685) - srpen 2007

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61788-8 ed. 2 (345685) - červen 2011 aktuální vydání

Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-9 (345685) - únor 2006

Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-17 ed. 2 (345685) - prosinec 2021

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61788-22-2 (345685) - červenec 2022

Supravodivost - Část 22-2: Měření odporu v normálním stavu a kritického proudu Josephsonova přechodu ve vysokoteplotních supravodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 (345685) - březen 2019

Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. září 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 ed. 2 (345685) - květen 2022 aktuální vydání

Supravodivost - Část 23: Měření poměru reziduálního odporu - Poměr reziduálního odporu Nb supravodičů v závislosti na poréznosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-24 (345685) - leden 2019

Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-25 (345685) - květen 2019

Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-26 (345685) - únor 2021

Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-4 ed. 5 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-7 ed. 3 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 34 5791-2-11 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.00t, Z2 12.21t

Norma bude zrušena k 7. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

189 Kč

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791) - srpen 2014 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod

350 Kč

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (345791) - leden 2008

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

230 Kč

ČSN EN 60068-2-10 (345791) - březen 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

475 Kč

ČSN EN 60068-2-13 (345791) - květen 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 7. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (345791) - duben 2010 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

230 Kč

ČSN EN 60068-2-17 (345791) - leden 1997

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

440 Kč

ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (345791) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda

440 Kč

ČSN EN 60068-2-2 (345791) - květen 2008 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo

230 Kč

ČSN EN 60068-2-20 (345791) - březen 2009

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.21t

Norma bude zrušena k 4. květnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 (345791) - březen 2007

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.12t, Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 12. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (345791) - únor 2010 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

370 Kč

ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (345791) - srpen 2006 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

230 Kč

ČSN EN 60068-2-31 (345791) - duben 2009

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

230 Kč

ČSN EN 60068-2-38 (345791) - červen 2010

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60068-2-39 (345791) - červenec 2016

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu

230 Kč

ČSN EN 60068-2-40 (345791) - prosinec 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem a nízkým tlakem vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60068-2-41 (345791) - prosinec 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem a nízkým tlakem vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60068-2-42 (345791) - červen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN EN 60068-2-43 (345791) - červen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN EN 60068-2-45 +A1 (345791) - únor 1995

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

190 Kč

ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (345791) - únor 2006 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60068-2-48 (345791) - listopad 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro použití zkoušek IEC 60068 k simulaci vlivů skladování

125 Kč

ČSN EN 60068-2-53 (345791) - leden 2011

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky

230 Kč

ČSN EN 60068-2-55 (345791) - listopad 2013

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků

340 Kč

ČSN EN 60068-2-57 ed. 2 (345791) - leden 2014 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů

440 Kč

ČSN EN 60068-2-58 ed. 3 (345791) - prosinec 2015

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t

630 Kč

ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (345791) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

440 Kč

ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 (345791) - červen 2016 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

230 Kč

ČSN EN 60068-2-64 ed. 2 (345791) - duben 2009 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

540 Kč

ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 (345791) - listopad 2013 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda

350 Kč

ČSN EN 60068-2-66 (345791) - únor 1996

Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994)

230 Kč

ČSN EN 60068-2-67 (345791) - srpen 1997

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

315 Kč

ČSN EN 60068-2-68 (345791) - leden 1997

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška L: Prach a písek

550 Kč

ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 (345791) - říjen 2017

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.18t, A1 1.20t

760 Kč

ČSN EN 60068-2-70 (345791) - srpen 1997

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xb: Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou

190 Kč

ČSN EN 60068-2-74 (345791) - říjen 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

420 Kč

ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 (345791) - červen 2015 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

350 Kč

ČSN EN 60068-2-77 (345791) - leden 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 12. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (345791) - listopad 2013 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

190 Kč

ČSN EN 60068-2-80 (345791) - březen 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód

440 Kč

ČSN EN 60068-2-81 (345791) - červenec 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů

350 Kč

ČSN EN 60068-2-83 (345791) - březen 2012

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60068-3-1 (345791) - květen 2012

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem

230 Kč

ČSN EN 60068-3-11 (345791) - březen 2008

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách

340 Kč

ČSN EN 60068-3-13 (345791) - prosinec 2016

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení

340 Kč

ČSN EN 60068-3-4 (345791) - září 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN 60068-3-7 (345791) - říjen 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60068-3-8 (345791) - srpen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-11 (345791) - prosinec 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-11: Zkoušky - Zkouška Ka: Solná mlha

230 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-13 ed. 2 (345791) - srpen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-13: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

230 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-20 ed. 2 (345791) - listopad 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška Ta a Tb: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-21 ed. 3 (345791) - březen 2022

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

440 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-38 ed. 2 (345791) - prosinec 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 (345791) - prosinec 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 (345791) - srpen 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 (345791) - prosinec 2019

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-85 (345791) - únor 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu

340 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 (345791) - duben 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 (345791) - září 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

230 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 (345791) - září 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

230 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2 (345791) - březen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží)

230 Kč

ČSN IEC 68-2-46 (345791) - červenec 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN IEC 68-2-49 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

125 Kč

ČSN IEC 68-2-61 (345791) - listopad 1993

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

295 Kč

ČSN IEC 68-2-7 (345791) - leden 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 9.93, Z1 12.97t

255 Kč

ČSN IEC 68-4 (345791) - leden 1995

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.95t, Z1 12.97t

1 415 Kč

ČSN IEC 68-5-2 (345791) - březen 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

355 Kč

ČSN EN 61332 ed. 3 (345820) - červen 2017

Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61843 (345821) - prosinec 1998

Metoda měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce

190 Kč

ČSN EN 60556 (345823) - leden 2007

Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

910 Kč

ČSN EN 62333-1 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62333-2 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62333-3 (345839) - srpen 2010

Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60852-4 (345840) - leden 1998

Vnější rozměry transformátorů a induktorů pro telekomunikační a elektronická zařízení - Část 4: Transformátory a induktory z plechů typu YUI-2

230 Kč

ČSN EN 61830 (345841) - duben 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Metody měření hlavních vlastností

230 Kč

ČSN EN 61609 (345842) - říjen 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Pokyn k návrhu specifikací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62358 ed. 2 (345843) - červenec 2013 aktuální vydání

Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61631 (345852) - červen 2002

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 11. červnu 2023 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN EN IEC 61631 ed. 2 (345852) - únor 2021

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62024-2 (345861) - červenec 2009

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 5. květnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62025-1 ed. 2 (345861) - únor 2008 aktuální vydání

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62024-1 ed. 3 (345861) - červenec 2018

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 (345861) - listopad 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 (345861) - květen 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60404-1 (345862) - červen 2017

Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60404-11 (345862) - říjen 2013

Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60404-15 (345862) - duben 2013

Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 60404-2 (345862) - červen 1999

Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč

ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2 (345862) - únor 2022

Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60404-4 +A1 (345864) - září 2002 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

780 Kč

ČSN EN 60404-14 (345884) - červen 2003

Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 60404-5 ed. 2 (345884) - prosinec 2015 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60404-8-1 (345884) - listopad 2015

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 (345884) - září 2017 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 (345884) - březen 2019

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60404-16 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Oprava 2 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

390 Kč

ČSN EN IEC 60404-17 (345884) - červen 2022

Magnetické materiály - Část 17: Metody měření magnetostrikčních charakteristik anizotropních pásů a plechů pro elektrotechniku pomocí jednoduchého tabulového měřicího přístroje a optického snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884) - únor 2019

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.19t, A1 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN IEC 60404-7 (345884) - červenec 2020

Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62044-1 (345886) - duben 2003

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace

125 Kč

ČSN EN 62044-2 (345886) - prosinec 2005

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62044-3 (345886) - leden 2002

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.22t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

610 Kč

ČSN EN 60205 ed. 3 (345889) - červen 2017

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 125000 (345890) - duben 1999

Kmenová specifikace - Jádra vyrobená z feritových materiálů

340 Kč

ČSN EN 125100 (345891) - září 1995

Jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky. Dílčí specifikace

190 Kč

ČSN EN 125200 (345892) - srpen 1995

Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace

190 Kč

ČSN EN 125400 (345894) - srpen 1995

Nastavovací zařízení pro jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky a laděné transformátory. Dílčí specifikace

125 Kč

ČSN EN 125401 (345894) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace: Nastavovací zařízení jader z magnetických oxidů (feritů) pro induktory a laděné transformátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 125500 (345895) - říjen 1997

Dílčí specifikace: Toroidní jádra z magnetických oxidů pro odrušovací filtry a transformátory s nízkou úrovní signálu

230 Kč

ČSN EN 60505 ed. 3 (346205) - duben 2012

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61857-1 ed. 3 (346220) - červenec 2009

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

230 Kč

ČSN EN 61857-21 ed. 3 (346220) - únor 2010

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-22 ed. 2 (346220) - červen 2009 aktuální vydání

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-31 (346220) - srpen 2017

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5 000 hodin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61857-32 (346220) - květen 2020

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61858-1 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN 61858-2 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 2: EIS s tvarovanými cívkami

340 Kč

ČSN EN 62068 (346230) - leden 2014

Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech

230 Kč

ČSN EN 60672-1 (346301) - duben 1997

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění

230 Kč

ČSN EN 60672-2 (346301) - únor 2001

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 60672-3 (346301) - září 1998

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60212 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

190 Kč

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411) - duben 2014 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

350 Kč

ČSN EN 60544-2 (346411) - duben 2013

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 60544-4 (346411) - květen 2004

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

230 Kč

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411) - září 2012 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61251 (346412) - červen 2016

Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60370 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - duben 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

230 Kč

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - říjen 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-4-2 (346416) - srpen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

230 Kč

ČSN EN 60216-4-3 (346416) - květen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) - leden 2009 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) - březen 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60216-8 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416) - prosinec 2021

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996

Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)

230 Kč

ČSN EN 61006 ed. 2 (346424) - listopad 2004

Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

340 Kč

ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997

Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola

230 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - prosinec 2008

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

590 Kč

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

190 Kč

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

190 Kč

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t

375 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017

Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-4-8 (346440) - září 2015

Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

230 Kč

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016

Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

340 Kč

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2025 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61340-5-3 ed. 3 (346440) - prosinec 2022

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - červen 2019

Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

340 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - duben 2013

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.18t, Oprava 2 10.18t, A1 12.20t

515 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-1 (346462) - březen 2012

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - srpen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-2 (346462) - listopad 2022

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-2: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Vysoké frekvence (1 MHz až 300 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - říjen 2019

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463) - leden 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

340 Kč

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997

Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí

125 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - prosinec 2003

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 6.10t, Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

517 Kč

ČSN EN IEC 60112 ed. 2 (346468) - srpen 2021

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

340 Kč

ČSN EN 61621 (346471) - říjen 1998

Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu

230 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - leden 2008

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 4. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60587 ed. 2 (346472) - listopad 2022

Elektroizolační materiály používané ve ztížených podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996

Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie

125 Kč

ČSN EN 61234-2 (346475) - listopad 1998

Elektroizolační materiály - Metody zkoušení hydrolytické stability - Část 2: Tvářené reaktoplasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60450 (346480) - leden 2005

Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

465 Kč

ČSN EN 60426 (346491) - říjen 2007

Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - květen 2007

Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61086-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.05t

360 Kč

ČSN EN 61086-3-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60667-1 (346513) - listopad 2020

Vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60667-2 (346513) - listopad 2020

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60667-3-1 (346513) - říjen 2020

Vulkanfibr pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN IEC 667-2 +A1 (346513) - listopad 1997

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN IEC 667-3-1 (346513) - září 1996

Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

64 Kč

ČSN EN 61212-1 ed. 2 (346520) - leden 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t

210 Kč

ČSN EN 61212-2 ed. 2 (346520) - květen 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-3 ed. 2 (346520) - duben 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62011-1 (346521) - duben 2003

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 62011-2 (346521) - listopad 2004

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 62011-3-1 (346521) - červen 2004

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61061-1 ed. 2 (346525) - květen 2007 aktuální vydání

Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-2 (346525) - květen 2002

Specifikace pro neimpregnovanou hutnou překližku k elektrotechnickým účelům - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

355 Kč

ČSN EN 61061-3-1 (346525) - srpen 1999

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Desky vyrobené z bukové dýhy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-3-2 (346525) - červenec 2002

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhy vyrobené z bukové dýhy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 394-1 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN IEC 394-2 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 60454-1 (346542) - září 1996

Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)

190 Kč

ČSN EN 60454-2 ed. 2 (346542) - duben 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60454-3-1 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Samolepicí pásky PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 60454-3-11 ed. 2 (346542) - únor 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Polyesterová fólie kombinovaná se skleněným vláknem, krepovaným celulózovým papírem, netkaným polyesterem, epoxidovým a samolepicím lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60454-3-12 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Požadavky na samolepicí pásky z polyethylenové a polypropylenové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-14 (346542) - duben 2002

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 14: Samolepicí pásky z polytetrafluorethylenové fólie

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60454-3-19 (346542) - leden 2004

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60454-3-2 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným, kaučukovým termoplastickým nebo akrylovým zesíťujícím lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-4 ed. 2 (346542) - únor 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Krepovaný a nekrepovaný celulózový papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-6 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Pásky z polykarbonátové fólie s akrylovým termoplastickým lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60454-3-7 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Samolepicí pásky z polyimidové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-8 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61067-1 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61067-2 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 61067-3-1 (346543) - říjen 1997

Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3

125 Kč

ČSN EN 61068-1 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61068-2 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61068-3-1 (346544) - duben 1997

Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN EN 60684-1 (346553) - březen 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60684-2 ed. 2 (346553) - duben 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 60684-3-100 až 105 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 100 až 105: Vytlačované PVC trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-116 (346553) - únor 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-121 až 124 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 121 až 124: Vytlačované silikonové trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-136 (346553) - leden 1999

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 136: Vytlačované fluorosilikonové trubičky - Všeobecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-145 až 147 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 145 až 147: Vytlačované PTFE trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-151 (346553) - červen 1999

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 151: Vytlačovaný PVC/nitril kaučuk - Všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60684-3-165 (346553) - leden 2005

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

190 Kč

ČSN EN 60684-3-205 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 205: Teplem smrštitelné trubičky z chlorovaného polyolefinu se zpomaleným hořením, jmenovitý poměr smrštění 1,7:1 a 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-209 ed. 2 (346553) - listopad 2010 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-211 ed. 2 (346553) - září 2007 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Teplem smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, poměr smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-212 ed. 2 (346553) - srpen 2006 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60684-3-228 ed. 2 (346553) - únor 2005 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné polotuhé polyvinylidenfluoridové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

230 Kč

ČSN EN 60684-3-229 (346553) - listopad 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-233 ed. 2 (346553) - srpen 2006 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60684-3-240 až 243 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-246 ed. 2 (346553) - říjen 2007 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 246: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou, bez přísady zpomalující hoření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-248 (346553) - září 2007

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 248: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou pro všeobecné použití, s přísadami zpomalujícími hoření, poměr smrštění 2:1, 3:1, 4:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-271 ed. 3 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, poměr smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-281 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 281: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, částečně vodivé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-282 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-284 (346553) - červenec 2015

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 284: Teplem smrštitelné trubičky pro olejivzdorné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-285 (346553) - červenec 2015

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-300 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-320 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 320: Polyethylentereftalátové textilní trubičky, lehce impregnované

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-340 až 342 (346553) - leden 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 340 až 342: Roztažitelné opletené polyethylentereftalátové textilní trubičky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-343 až 345 (346553) - duben 2003 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 343 až 345: Roztažitelné pletené ethylen-chlortrifluorethylenové (E-CTFE) bezpovlakové textilní trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-400 až 402 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-403 až 405 (346553) - březen 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-406 až 408 (346553) - květen 2004

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-409 (346553) - listopad 2000

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace pro jednotlivé typy trubiček - List 409: Sklotextilní ohebné trubičky s polyurethanovým (PUR) povlakem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-420 až 422 (346553) - březen 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 420 až 422: Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylátovým povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-216 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-247 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-280 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-283 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554) - listopad 2019

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62329-1 (346557) - říjen 2006

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

210 Kč

ČSN EN 62329-2 (346557) - duben 2007

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 2: Metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62329-3-100 (346557) - listopad 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 100: Rozměry teplem smrštitelných tvarovaných dílů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62329-3-101 (346557) - prosinec 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62329-3-102 (346557) - prosinec 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 102: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných elastomerních polotuhých dílů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60554-2 (346560) - leden 2003

Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

125 Kč

ČSN IEC 554-3-1 (346560) - únor 1998

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely

190 Kč

ČSN EN 60641-1 ed. 2 (346564) - červen 2008 aktuální vydání

Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60641-2 ed. 2 (346564) - červen 2005 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60641-3-1 ed. 2 (346564) - květen 2009 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na lesklou lepenku, typy B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3. a B.6.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60641-3-2 ed. 2 (346564) - září 2008 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565) - květen 2011 aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60763-2 ed. 2 (346565) - říjen 2007 aktuální vydání

Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565) - květen 2011 aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61629-1 (346566) - květen 1998

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.01t

145 Kč

ČSN EN 61629-2 (346566) - květen 1998

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61628-1 (346567) - říjen 1998

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61628-2 (346567) - leden 2000

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

355 Kč

ČSN EN 60819-1 (346570) - červen 2012 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60819-2 (346570) - květen 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 60819-3-1 (346570) - duben 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60819-3-2 (346570) - duben 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Hybridní anorganicko-organický papír

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60819-3-3 ed. 2 (346570) - únor 2012 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60819-3-4 ed. 2 (346570) - srpen 2014 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-1 (346571) - červenec 1999

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60455-2 ed. 2 (346571) - březen 2016 aktuální vydání

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60455-3-1 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Neplněné epoxidové pryskyřičné směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-2 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Epoxidové pryskyřičné směsi plněné křemennou moučkou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-3 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné polyurethanové směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-4 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Plněné polyurethanové směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-5 ed. 2 (346571) - listopad 2006 aktuální vydání

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60455-3-8 (346571) - prosinec 2013

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. červenci 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60455-3-8 ed. 2 (346571) - leden 2022

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely

340 Kč

ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice

125 Kč

ČSN EN 60893-1 ed. 2 (346572) - listopad 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60893-2 ed. 2 (346572) - únor 2005 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 60893-3-1 ed. 3 (346572) - listopad 2012

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 60893-3-3 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, Oprava 1 10.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60893-3-5 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

730 Kč

ČSN EN 60893-3-7 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60674-2 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60674-3-1 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.12t, Z1 4.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. září 2024 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN 60674-3-3 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Požadavky na polykarbonátové (PC) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

230 Kč

ČSN EN 60674-3-7 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Požadavky na fluorethylenpropylenové (FEP) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60674-3-8 (346573) - listopad 2011

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-1 ed. 2 (346573) - duben 2022

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Biaxiálně orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 (346573) - srpen 2019

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 674-1 (346573) - únor 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

157 Kč

ČSN EN 60626-1 (346575) - srpen 2012 aktuální vydání

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60626-2 ed. 2 (346575) - duben 2010 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60626-3 ed. 2 (346575) - květen 2009 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

820 Kč

ČSN EN 60464-1 (346580) - září 1999

Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t

255 Kč

ČSN EN 60464-2 (346580) - červen 2002

Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.06t, Oprava 1 6.07t

485 Kč

ČSN EN 60464-3-1 (346580) - duben 2002

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 60464-3-2 (346580) - duben 2002

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 60371-1 (346610) - únor 2004

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60371-2 ed. 2 (346610) - duben 2005 aktuální vydání

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60371-3-1 (346610) - leden 2007

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60371-3-2 (346610) - červen 2006

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60371-3-4 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 (346610) - červen 2006 aktuální vydání

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60371-3-6 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Slídový papír a skleněná tkanina spojené epoxidovým pojivem ve stavu B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-7 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-8 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pásky na bázi slídového papíru pro nehořlavé zabezpečovací kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-9 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Formovací mikanit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

315 Kč

ČSN IEC 371-3-3 (346610) - únor 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.96t

157 Kč

ČSN EN 61039 (346700) - červen 2009

Klasifikace izolačních kapalin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61100 (346701) - únor 1996

Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti

125 Kč

ČSN EN 60475 (346702) - červenec 2012

Metodika vzorkování kapalných dielektrik

350 Kč

ČSN EN 61619 (346705) - srpen 1999

Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie

350 Kč

ČSN EN 60814 (346706) - září 1999

Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera

340 Kč

ČSN EN 62021-1 (346707) - červen 2004

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace

230 Kč

ČSN EN 62021-2 (346707) - duben 2008

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace

230 Kč

ČSN EN 62021-3 (346707) - duben 2015

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje

340 Kč

ČSN EN 62535 (346708) - září 2009

Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji

230 Kč

ČSN EN 62697-1 (346709) - květen 2013

Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS)

350 Kč