Třída 3481 - Izolátory vn, vvn a zvláštní

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60120 (348110) - duben 2021

Spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry

440 Kč

ČSN IEC 120 (348110) - červen 1994

Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60372 (348113) - duben 2021

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky

340 Kč

ČSN IEC 372 (348113) - únor 1996

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 4.05t, Z1 4.05t, Z3 4.21t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

452 Kč

ČSN EN IEC 60471 (348114) - únor 2021

Spojení vidlice a oka u izolátorového řetězce - Rozměry

230 Kč

ČSN EN 60305 (348118) - prosinec 1997

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě - Charakteristiky talířových izolátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 15. únoru 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN IEC 60305 ed. 2 (348118) - srpen 2021

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů

230 Kč

ČSN EN 62155 (348119) - březen 2004

Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

550 Kč

ČSN EN 61109 (348120) - červen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN 61325 (348121) - červen 1998

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 60660 (348122) - únor 2001

Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV

340 Kč

ČSN EN 61462 (348123) - červenec 2008

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

350 Kč

ČSN EN 62772 (348123) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kompozitní duté staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V a stejnosměrným napětím nad 1 500 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN 61467 (348124) - srpen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem

440 Kč

ČSN EN 50180-1 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 1: Obecné požadavky pro průchodky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50180-2 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50180-3 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 50181 ed. 2 (348154) - duben 2011 aktuální vydání

Zásuvné typy průchodek nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pro jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou

230 Kč

ČSN EN 50673 (348154) - září 2019

Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1 250 A pro elektrická zařízení

230 Kč

ČSN EN 50386 ed. 2 (348156) - září 2011 aktuální vydání

Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

315 Kč

ČSN EN 50387 (348157) - leden 2005 aktuální vydání

Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA

125 Kč

ČSN EN 50336 (348158) - leden 2003

Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 30. březnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50336 ed. 2 (348158) - prosinec 2021 aktuální vydání

Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

230 Kč

ČSN EN 50243 (348159) - leden 2003

Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 20. červnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50243 ed. 2 (348159) - duben 2023 nové vydání

Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory

350 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 65700 (348160) - leden 2019

Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61211 (348174) - prosinec 2005

Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Impulzní průrazné zkoušky ve vzduchu

230 Kč

ČSN EN 60168 (348175) - březen 1997

Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.99t, A2 9.01t

755 Kč

ČSN EN IEC 61854 ed. 2 (348176) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

440 Kč
foo