ČSN EN 61467 (348124)

Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem

ČSN EN 61467 Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Mezinárodní norma platí pro izolátorové řetězce a soubory skládající se z izolátorů z keramického materiálu, skleněného nebo kompozitního materiálu pro použití na venkovních a trakčních vedeních se jmenovitým napětím nad 1000 V a kmitočtem mezi 15 Hz a 100 Hz. Dále platí pro izolátorové řetězce a závěsy podobného provedení používané v rozvodnách.
Norma stanovuje standardní zkušební postup pro zkoušky obloukovým zkratem na izolátorových závěsech. Stanovuje také standardní zkušební postup pro zkoušky obloukovým zkratem na krátkých izolátorových řetězcích. Neplatí pro izolátorové řetězce nebo závěsy montované na nekovové sloupy nebo stožáry.
Norma nemůže být přímo aplikována na podpěrné izolátory pro vedení, nebo na izolátorové konstrukce, jako jsou vyztužené podpěrné izolátory pro vedení, jelikož jejich montážní uspořádání nemůže být reprodukováno standardním uspořádáním, popsaným v tomto dokumentu. Avšak norma může být použita jako základ pro dohodu o zkouškách na takovýchto izolátorech a uspořádáních.
Předmětem této normy jsou definice používaných termínů, předpis standardních zkušebních postupů a předpis kritérií pro vyhodnocení výsledků zkoušek.
Zkoušky obloukovým zkratem nejsou povinnou částí specifikací izolátorů pro vedení. Standardní zkušební postupy a hodnotící kritéria popsané v této normě jsou určeny k poskytnutí návodu ke zkouškám, pokud se zkoušky obloukovým zkratem ukazují jako potřebné. Předmětem této normy není zavést všeobecnou povinnost provádět tyto zkoušky.

Označení ČSN EN 61467 (348124)
Katalogové číslo 83970
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2009
Datum účinnosti 1. 9. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963839707
Dostupnost skladem (tisk na počkání)