Třída 34 - ELEKTROTECHNIKA

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení (1)

3404 Elektrické spoje a svorky (1)

3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony (11)

3410 Obyčejná elektrická zařízení (1)

3413 Zvláštní elektrická zařízení (25)

3414 Elektrická zařízení v dolech (1)

3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení (63)

3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech (2)

3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením (1)

3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení (1)

3423 Vnitřní sdělovací rozvody (2)

3426 Železniční zabezpečovací zařízení (25)

3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení (29)

3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách (1)

3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních (4)

3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů (1)

3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí (1)

3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů (6)

3451 Terminologie v elektrotechnice (3)

3456 Zkoušení a měření (79)

3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí (68)

3458 Magnetické součástky a měření (44)

3462 Izolační soustavy (9)

3463 Keramické a skleněné izolační materiály (3)

3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů (59)

3465 Elektroizolační materiály (145)

3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku (11)

3467 Elektroizolační kapaliny (45)

3470 Zkoušení vodičů a kabelů (87)

3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru (30)

3472 Jádra kabelů (1)

3473 Vodiče pro vinutí (107)

3474 Silové vodiče (42)

3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely (16)

3476 Silové kabely (148)

3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely (49)

3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely (95)

3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely (22)

3480 Izolátory, všeobecně (17)

3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní (29)

3483 Zvláštní stožáry (1)

3487 Armatury venkovních vedení (2)

3492 Armatury trakčních a trolejových vedení (1)

3493 Armatury trolejových vedení (1)