Třída 3458 - Magnetické součástky a měření

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 61332 ed. 3 (345820) - červen 2017

Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61843 (345821) - prosinec 1998

Metoda měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce

190 Kč

ČSN EN 60556 (345823) - leden 2007

Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

910 Kč

ČSN EN 62333-1 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62333-2 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62333-3 (345839) - srpen 2010

Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60852-4 (345840) - leden 1998

Vnější rozměry transformátorů a induktorů pro telekomunikační a elektronická zařízení - Část 4: Transformátory a induktory z plechů typu YUI-2

230 Kč

ČSN EN 61609 (345842) - říjen 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Pokyn k návrhu specifikací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62358 ed. 2 (345843) - červenec 2013 aktuální vydání

Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61631 ed. 2 (345852) - únor 2021

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62025-1 ed. 2 (345861) - únor 2008 aktuální vydání

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62024-1 ed. 3 (345861) - červenec 2018

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 (345861) - listopad 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 (345861) - květen 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60404-1 (345862) - červen 2017

Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60404-11 (345862) - říjen 2013

Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60404-15 (345862) - duben 2013

Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 60404-2 (345862) - červen 1999

Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč

ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2 (345862) - únor 2022

Magnetické materiály - Část 11: Metody měření povrchového izolačního odporu ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60404-4 +A1 (345864) - září 2002 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

780 Kč

ČSN EN 60404-14 (345884) - červen 2003

Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 60404-5 ed. 2 (345884) - prosinec 2015 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60404-8-1 (345884) - listopad 2015

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2026 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 (345884) - září 2017 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60404-12 (345884) - září 2023

Magnetické materiály - Část 12: Metody zkoušení pro posuzování tepelné odolnosti povrchových izolačních povlaků ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 (345884) - březen 2019

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60404-16 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Oprava 2 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

390 Kč

ČSN EN IEC 60404-17 (345884) - červen 2022

Magnetické materiály - Část 17: Metody měření magnetostrikčních charakteristik anizotropních pásů a plechů pro elektrotechniku pomocí jednoduchého tabulového měřicího přístroje a optického snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60404-3 (345884) - květen 2023

Magnetické materiály - Část 3: Metody měření magnetických vlastností ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884) - únor 2019

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.19t, A1 3.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN IEC 60404-7 (345884) - červenec 2020

Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-1 ed. 2 (345884) - duben 2024

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62044-1 (345886) - duben 2003

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace

125 Kč

ČSN EN 62044-2 (345886) - prosinec 2005

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62044-3 (345886) - leden 2002

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.22t, Z1 2.24t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2026 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN IEC 62044-3 ed. 2 (345886) - únor 2024

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60205 ed. 3 (345889) - červen 2017

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč
foo