ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884)

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 560 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metody měření střídavých magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz, ale nezahrnuje elektrotechnické ocele a magneticky měkké ferity. Materiály, které pokrývá tato norma, zahrnují takové speciální slitiny, které jsou uvedeny v IEC 60404-8-6, amorfní a nanokrystalické materiály, lisované a slinované součásti a kovové součásti vyrobené vstřikováním, které jsou uvedeny v IEC 60404-8-9, odlévané součásti a magneticky měkké kompozitní materiály.
Předmětem této normy je stanovení obecných principů a technických podrobností měření magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů pomocí metody s toroidními vzorky. Pro měření materiálů dodaných v práškovém stavu se zhotoví toroidní zkušební vzorek lisovací metodou vhodnou pro tento materiál.
Stejnosměrná magnetická měření na magneticky měkkých materiálech se musí provést toroidní metodou podle IEC 60404-4. Stanovení magnetických charakteristik magneticky měkkých součástí musí být provedeno podle IEC 62044-3.
Obvykle musí být měření provedeno při teplotě okolí (23 ± 5) °C na toroidních zkušebních vzorcích, které musí být nejdříve zmagnetovány a pak odmagnetovány. Měření může být provedeno při jiných rozsazích teploty, podle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

Označení ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884)
Katalogové číslo 506812
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135068128
Změny a opravy Oprava 1 5.19t, A1 3.22t
Tato norma nahradila ČSN EN 60404-6 (345884) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2 (345862)
Magnetické materiály - Část 11: Metody měření povrchového izolačního odporu ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku

ČSN EN 60404-14 (345884)
Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

ČSN EN 60404-5 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

ČSN EN 60404-8-1 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály

ČSN EN IEC 60404-12 (345884)
Magnetické materiály - Část 12: Metody zkoušení pro posuzování tepelné odolnosti povrchových izolačních povlaků ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku

ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

ČSN EN IEC 60404-16 (345884)
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

ČSN EN IEC 60404-17 (345884)
Magnetické materiály - Část 17: Metody měření magnetostrikčních charakteristik anizotropních pásů a plechů pro elektrotechniku pomocí jednoduchého tabulového měřicího přístroje a optického snímače

ČSN EN IEC 60404-3 (345884)
Magnetické materiály - Část 3: Metody měření magnetických vlastností ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

ČSN EN IEC 60404-7 (345884)
Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

ČSN EN IEC 60404-8-1 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání

foo