Třída 3479 - Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN IEC 261 (347901) - leden 1998

Tlaková zkouška těsnosti trubic a příslušenství vlnovodu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60153-1 (347910) - únor 2017

Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60153-2 (347910) - únor 2017

Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60153-4 (347910) - duben 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. červenci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60153-4 ed. 2 (347910) - únor 2023

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-3 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 3: Specifikace plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-6 +A1 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 6: Specifikace středně plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-7 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 7: Specifikace čtvercových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60154-2 ed. 2 (347911) - duben 2017 aktuální vydání

Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60154-4 (347911) - prosinec 2017

Příruby pro vlnovody - Část 4: Příslušné specifikace přírub kruhových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 154-3 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 3: Specifikace přírub plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 154-6 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 6: Specifikace přírub středně plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 154-7 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 7: Specifikace přírub čtvercových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61580-1 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 1: Polarizační přeslech a natáčení polarizační roviny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-2 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 2: Úroveň intermodulačních produktů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-3 (347920) - září 1998

Metody měření vlnovodů - Část 3: Variace skupinového zpoždění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-4 (347920) - prosinec 1998

Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 61580-6 (347920) - září 1998

Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 61580-7 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 7: Grafická metody určení jakosti provedení vlnovodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-8 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 8: Prosakování výkonu z vlnovodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-9 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 9: Koeficienty odrazu na vlnovodových rozhraních

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60154-1 (347984) - únor 2017 aktuální vydání

Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč
foo