Třída 3408 - Ultrazvuková zařízení a hydrofony

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN IEC 854 (340877) - únor 1993

Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy

230 Kč

ČSN IEC 782 (340879) - duben 1993

Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov

340 Kč

ČSN EN 60500 (340880) - prosinec 2017

Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60565-1 (340881) - prosinec 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60565-2 (340881) - květen 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62127-1 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.13t, Z1 1.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

1 142 Kč

ČSN EN 62127-2 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.13t, A2 12.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 460 Kč

ČSN EN 62127-3 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, Z1 6.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. lednu 2026 (přejít na náhradu).

572 Kč

ČSN EN IEC 62127-1 ed. 2 (340882) - leden 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62127-3 ed. 2 (340882) - červen 2023

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů v ultrazvukových polích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61161 ed. 3 (340884) - listopad 2013

Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč
foo