Třída 3413 - Zvláštní elektrická zařízení

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 50107-1 (341370) - duben 2003

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t

405 Kč

ČSN EN 50107-2 (341370) - leden 2006

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

230 Kč

ČSN 34 1382 (341382) - červen 1988

Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94, Z2 1.95, Z3 6.06t

372 Kč

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

570 Kč

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) - únor 2013 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

590 Kč

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) - leden 2012 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.13t

1 010 Kč

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

610 Kč

ČSN EN IEC 62858 ed. 2 (341390) - květen 2020

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61663-1 (341391) - srpen 2001 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely

350 Kč

ČSN EN 61663-2 (341391) - březen 2002

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči

440 Kč

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

590 Kč

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392) - červen 2013 aktuální vydání

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.18t

715 Kč

ČSN EN 61643-21 (341392) - březen 2002

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.10t, A2 5.13t

1 120 Kč

ČSN EN 61643-31 (341392) - říjen 2019

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

570 Kč

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)

350 Kč

ČSN EN 61643-312 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek

340 Kč

ČSN EN 61643-321 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)

230 Kč

ČSN EN 61643-351 (341392) - srpen 2017

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392) - leden 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 (341392) - březen 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61643-352 (341392) - říjen 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50468 (341393) - prosinec 2009

Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku

190 Kč

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny

230 Kč

ČSN CLC/TS 51643-32 (341394) - březen 2024

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití

440 Kč
foo