ČSN EN 61643-31 (341392)

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

ČSN EN 61643-31 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem se vztahuje na ochrany před přepětím (SPD), chránící proti účinkům nepřímého a přímého úderu blesku a jiných přechodných přepětí. Tyto přístroje jsou konstruovány pro připojení ke stejno-směrné straně fotovoltaických instalací se jmenovitým napětím do 1 500 V DC. Tyto přístroje obsahují alespoň jeden nelineární prvek a jsou určeny k omezení rázových přepětí a ke svedení impulsních proudů. Stanoveny jsou výkonové parametry, bezpečnostní požadavky, standardní zkušební metody a hodnocení. SPD vyhovující této normě jsou určeny výlučně k montáži na stejnosměrné straně na straně fotovoltaických generátorů a stejnosměrné straně měničů. SPD pro fotovoltaické systémy s úložišti energie (např. baterie, kondenzátorové baterie) nejsou pokryty požadavky této normy. SPD se samostatnými vstupními a výstupními svorkami, která obsahují konkrétní sériovou impedanci mezi vstupními a výstupními svorkami (tzv. dvoubranové ochrany před přepětím podle normy EN 61643-11), nejsou pokryta požadavky této normy. Vzhledem k tomu, že zkušební třída III v normě EN 61643-11 byla především vyvinutá pro pokrytí dvoubranových SPD, SPD testované podle této zkušební třídy nejsou určeny pro použití v PV systémech. SPD vyhovující této normě jsou navrženy tak, aby byly trvale připojeny, kde připojení a odpojení pevných SPD lze provádět pouze pomocí nástroje. Tato norma se nevztahuje na přenosné SPD.

Označení ČSN EN 61643-31 (341392)
Katalogové číslo 508533
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135085330
Tato norma nahradila ČSN EN 50539-11 (341394) z září 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 61643-21 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)

ČSN EN 61643-312 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek

ČSN EN 61643-321 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)

ČSN EN 61643-341 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

ČSN EN 61643-351 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)

ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

ČSN EN IEC 61643-352 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích