ČSN EN 61643-312 (341392)

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek

ČSN EN 61643-312 Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61643 se vztahuje na plynové bleskojistky (GDT) použité pro přepěťové ochrany v telekomunikačních zařízeních, signalizačních a energetických nízkonapěťových rozvodných sítích s jmenovitým napětím systému do AC 1 000 V (efektivní hodnota) a DC 1 500 V. Jsou definovány jako jiskřiště nebo několik jiskřišť s dvěma nebo třemi elektrodami hermeticky uzavřenými tak, aby směs plynu a tlak plynu byly pod kontrolou. Jsou navrženy na ochranu zařízení nebo osob nebo obou před vysokými přechodnými napětími. Tato norma poskytuje informace o vlastnostech a obvodových aplikacích s GDT se dvěma nebo třemi elektrodami. Tato norma nespecifikuje požadavky týkající se kompletních přepěťových ochran či celkových požadavků na GDT využívané v elektronických zařízeních, kde je přesná koordinace mezi technickými parametry GDT a výdržností přepěťové ochrany vysoce důležitá.
Tato část IEC 61643
- se nezabývá montáží a jejím vlivem na charakteristiky výbojek. Uvedené charakteristiky se výhradně týkají výbojek namontovaných způsobem určeným pro zkoušení;
- se nezabývá mechanickými rozměry;
- se nezabývá požadavky zajištění kvality;
- nemusí být dostatečnou pro GDT používané na vysoké frekvenci (>30 MHz);
- se nezabývá elektrostatickým napětím;
- se nezabývá hybridními částmi přepěťových ochran či kompozitními zařízeními GDT.

Označení ČSN EN 61643-312 (341392)
Katalogové číslo 94097
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963940977
Tato norma nahradila ČSN EN 61643-311 (341392) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 61643-21 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

ČSN EN 61643-31 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)

ČSN EN 61643-321 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)

ČSN EN 61643-341 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

ČSN EN 61643-351 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)

ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

ČSN EN IEC 61643-352 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích