ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) Aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Údery do stavby nebo připojeného vedení mohou způsobit hmotnou škodu a ohrožení života. Údery v blízkosti stavby nebo vedení stejně jako údery do stavby nebo vedení mohou způsobit poruchu elektrických a elektronických systémů vyvolanou přepětími, která vznikla odporovou nebo induktivní vazbou mezi těmito systémy a bleskovým proudem.
Kromě toho mohou poruchy způsobené přepětími, která jsou vyvolána bleskem, ve spotřebitelských instalacích a v silových napájecích vedeních vyvolat v instalacích také spínací přepětí.
POZNÁMKA: Selhávání elektrických a elektronických systémů není zahrnuto do souboru norem EN 62305. Může být učiněna odvolávka na EN 61000-4-5 2] 1).
Počet úderů blesku ovlivňujících stavbu závisí na rozměrech a vlastnostech stavby, na charakteristikách okolního prostředí stavby a připojených vedení, stejně jako na hustotě úderů blesku do země na ploše, kde jsou umístěny stavba a vedení.
Pravděpodobnost škod způsobených bleskem závisí na stavbě, připojených vedení a charakteristikách bleskového proudu, stejně jako na typu a účinnosti použitých ochranných opatření.
Průměrný roční rozsah následných ztrát závisí na rozsahu škod a následných účincích, které mohou vzniknout jako následek úderu blesku.
Účinek ochranných opatření vyplývá z vlastností každého opatření a může snížit pravděpodobnost poškození nebo rozsah následných ztrát.
Bez ohledu na výsledek jakéhokoli ocenění rizika může být rozhodnutí o provedení ochrany před bleskem přijato tam, kde se vyžaduje, aby nebylo žádné nepředvídatelné riziko.
Tato část EN 62305 platí pro ocenění rizika u staveb způsobeného údery blesku do země.
Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní přípustná mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.

Označení ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Katalogové číslo 92053
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963920535
Tato norma nahradila ČSN EN 62305-2 (341390) z listopadu 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Další příbuzné normy

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Tuto normu naleznete v kategorii Elektro

foo