ČSN EN 62305-2 (341390) Zrušená norma

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.

Označení ČSN EN 62305-2 (341390)
Katalogové číslo 77241
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 106 stran formátu A4
EAN kód 8590963772417
Změny a opravy Oprava 1 7.07t, Z1 2.13t
Norma byla zrušena k 13. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Tato norma nahradila ČSN 34 1390 (341390) z ledna 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

foo