ČSN EN 50107-1 (341370)

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50107-1 Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Část 50107 specifikuje všeobecné požadavky a způsob instalace pro zařízení a instalace se svíticími trubicemi, včetně požadavků na elektrické komponenty a instalační vedení, spolu s rozšířenými požadavky na povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. Upozorňuje na potřebu účinného programu údržby a stanovuje požadavky na prohlídky a zkoušky v závislosti na použité frekvenci ochranného zařízení.

Označení ČSN EN 50107-1 (341370)
Katalogové číslo 66789
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2003
Datum účinnosti 1. 5. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963667898
Změny a opravy A1 10.04t
Tato norma nahradila ČSN EN 50107 (341370) z listopadu 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50107-2 (341370)
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

ČSN EN 50107-3 (341370)
Výrobková norma na světelné značky s výbojkami a/nebo LED světelnými zdroji a/nebo elektroluminiscenčními světelnými zdroji na jmenovité napětí nepřevyšující 1 000 V s vyloučením všeobecného, dopravního nebo nouzového osvětlení