ČSN 34 1382 (341382)

Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

ČSN 34 1382 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5873-87 5873-87. Norma obsahuje v úvodu a v pěti dalších (vyjmenovaných) článcích údaje, které norma RVHP neobsahuje. Tyto doplněné údaje nejsou nijak označeny. Norma platí pro zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků, které jsou určeny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu a v provozech s nebezpečnými nebo obtěžujícími účinky elektrostatických nábojů. Norma se týká materiálů tuhých, textilních i z plastů, gumových (dopravníkové pásy, hadice, řemeny, pneumatiky, antistatická obuv) podlahovin a práškových materiálů. Jsou normalizovány elektrody, přípravy vzorků ke zkouškám a vlastní provedení zkoušek. Konečně je normalizováno zpracování výsledků a označování. Norma upozorňuje na nutnost respektovat ČSN 33 0380 a ČSN 33 0370, popřípadě jinak zajistit bezpečnost, je-li měření prováděno v prostředí s nebezpečím výbuchu (článek 4.1.2). Dále se upozorňuje na ČSN 33 2030, podle níž se vyhodnocují výsledky. ČSN 34 1382 byla schválena 13.6.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 34 1382 z 31.7.1978.
"Změnou 1)-5/1994" se s účinností od 1.6.1994 ruší čl.6.16. Nyní ČSN EN 50O50 (33 2034) z června 1994.
"Změnou 2)-1/1995" se s účinností od 1.2.1995 ruší čl.6.10. Nyní ČSN EN 344 (83 2500) a čl.8.2. Nyní Nyní ČSN EN 345 (83 2501), ČSN EN 346 (83 2502), ČSN EN 347 (83 2503) z února 1995.

Označení ČSN 34 1382 (341382)
Katalogové číslo 32276
Cena 340 Kč340
Datum schválení 13. 6. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963322766
Změny a opravy Z1 5.94, Z2 1.95, Z3 6.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 13 82
  • ČSN 341382
  • ČSN 34 13 82 : 1988
  • ČSN 341382:1988
  • ČSN 34 1382:1988