Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 3415 - Elektrická dopravní a trakční zařízení

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
84547

ČSN 34 1500 ed. 2 (341500) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t


295 Kč vč. DPH
66665

ČSN EN 60077-1 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 4. září 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
504601

ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

550 Kč vč. DPH
66664

ČSN EN 60077-2 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 1. září 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
504603

ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla

350 Kč vč. DPH
66663

ČSN EN 60077-3 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

350 Kč vč. DPH
68856

ČSN EN 60077-4 (341510) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

340 Kč vč. DPH
69963

ČSN EN 60077-5 (341510) - červen 2004

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

340 Kč vč. DPH
99483

ČSN EN 50502 (341515) - březen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
504244

ČSN EN 50657 (341518) - březen 2018

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel

945 Kč vč. DPH
89451

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) - listopad 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Oprava 1 1.15t, A2 11.16t, A3 5.17t, A4 9.17t, Oprava 2 4.18t


1 070 Kč vč. DPH
88721

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

340 Kč vč. DPH
88720

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč vč. DPH
72514

ČSN EN 50162 (341521) - duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

350 Kč vč. DPH
501881

ČSN EN 50633 (341522) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy

440 Kč vč. DPH
506938

ČSN EN 50562 (341523) - červenec 2019 nové vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav

570 Kč vč. DPH
60595

ČSN EN 50239 (341525) - červen 2001

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.15t, Z1 10.18t


Norma bude zrušena k 27. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

392 Kč vč. DPH
505808

ČSN EN 50239 ed. 2 (341525) - říjen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun

230 Kč vč. DPH
84184

ČSN 34 1530 ed. 2 (341530) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

350 Kč vč. DPH
63911

ČSN EN 50119 (341531) - říjen 2002

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.10t


472 Kč vč. DPH
85166

ČSN EN 50119 ed. 2 (341531) - duben 2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.13t


715 Kč vč. DPH
85744

ČSN EN 50345 ed. 2 (341535) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení

340 Kč vč. DPH
501302

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


465 Kč vč. DPH
92109

ČSN EN 50149 ed. 2 (341558) - duben 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

350 Kč vč. DPH
67922

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

550 Kč vč. DPH
67923

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC

340 Kč vč. DPH
67915

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t


355 Kč vč. DPH
67921

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t


355 Kč vč. DPH
67917

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t


570 Kč vč. DPH
67916

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

340 Kč vč. DPH
67918

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

125 Kč vč. DPH
67919

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí

125 Kč vč. DPH
91399

ČSN EN 50526-1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí

440 Kč vč. DPH
96373

ČSN EN 50526-2 (341561) - prosinec 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí

350 Kč vč. DPH
501224

ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání

550 Kč vč. DPH
85611

ČSN EN 50215 ed. 2 (341565) - červenec 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

550 Kč vč. DPH
93699

ČSN EN 50463-1 (341566) - říjen 2013

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
504666

ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

340 Kč vč. DPH
93701

ČSN EN 50463-2 (341566) - říjen 2013

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
504664

ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.19t


610 Kč vč. DPH
93704

ČSN EN 50463-3 (341566) - říjen 2013

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
504662

ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

350 Kč vč. DPH
93703

ČSN EN 50463-4 (341566) - říjen 2013

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
504660

ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

990 Kč vč. DPH
93702

ČSN EN 50463-5 (341566) - říjen 2013

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
504658

ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

340 Kč vč. DPH
96624

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570) - leden 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t


615 Kč vč. DPH
500700

ČSN EN 62718 (341575) - září 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
500911

ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t


590 Kč vč. DPH
68455

ČSN EN 50329 (341582) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 4.11t


650 Kč vč. DPH
68012

ČSN EN 50328 (341583) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t


570 Kč vč. DPH
68456

ČSN EN 50327 (341584) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t


580 Kč vč. DPH
64187

ČSN EN 60322 (341585) - duben 2002

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení

340 Kč vč. DPH
89690

ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590) - prosinec 2011 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.17t


582 Kč vč. DPH
65814

ČSN EN 61851-21 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


372 Kč vč. DPH
504600

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - duben 2018

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

440 Kč vč. DPH
65815

ČSN EN 61851-22 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

340 Kč vč. DPH
96723

ČSN EN 61851-23 (341590) - červenec 2016 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t


610 Kč vč. DPH
96722

ČSN EN 61851-24 (341590) - červen 2015 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t


370 Kč vč. DPH
501657

ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.19t


965 Kč vč. DPH
508018

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - červenec 2019

Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč vč. DPH