Třída 3415 - Elektrická dopravní a trakční zařízení

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN 34 1500 ed. 2 (341500) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

295 Kč

ČSN EN 50641 (341505) - listopad 2020

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav

570 Kč

ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

550 Kč

ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-4 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

350 Kč

ČSN EN 50502 (341515) - březen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50657 (341518) - březen 2018

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel

945 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) - listopad 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Oprava 1 1.15t, A2 11.16t, A3 5.17t, A4 9.17t, Oprava 2 4.18t, Oprava 3 11.19t, Z1 7.23t

Norma bude zrušena k 25. červenci 2025 (přejít na náhradu).

1 122 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 3 (341520) - červenec 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

770 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma bude zrušena k 25. červenci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520) - červen 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

350 Kč

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma bude zrušena k 25. červenci 2025 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 50122-3 ed. 2 (341520) - červen 2023 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

350 Kč

ČSN EN 50633 (341522) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy

440 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - červenec 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav

570 Kč

ČSN EN 50239 ed. 2 (341525) - říjen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun

230 Kč

ČSN 34 1530 ed. 2 (341530) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

350 Kč

ČSN EN 50119 ed. 3 (341531) - červen 2021 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

770 Kč

ČSN EN 50345 ed. 2 (341535) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení

340 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 50149 ed. 2 (341558) - duben 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

350 Kč

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

550 Kč

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC

340 Kč

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

340 Kč

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

125 Kč

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí

125 Kč

ČSN EN 50526-1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí

440 Kč

ČSN EN 50526-2 (341561) - prosinec 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí

350 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání

550 Kč

ČSN EN 50215 ed. 2 (341565) - červenec 2010

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 61133 (341565) - srpen 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

570 Kč

ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.19t

610 Kč

ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

350 Kč

ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

990 Kč

ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 50591 (341567) - prosinec 2019

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie

440 Kč

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570) - leden 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

615 Kč

ČSN EN 62718 (341575) - září 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

590 Kč

ČSN EN 50329 (341582) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 4.11t

650 Kč

ČSN EN 50328 (341583) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

570 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

580 Kč

ČSN EN 60322 (341585) - duben 2002

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení

340 Kč

ČSN EN 50696 (341590) - říjen 2021

Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení

590 Kč

ČSN EN 61851-21 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.18t, Z2 10.21t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

404 Kč

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - duben 2018

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

440 Kč

ČSN EN 61851-22 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

340 Kč

ČSN EN 61851-23 (341590) - červenec 2016 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - červen 2015 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

370 Kč

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590) - červen 2020 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN IEC 61851-21-2 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla

550 Kč

ČSN EN IEC 61851-25 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení

570 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.19t, A1 10.20t

1 305 Kč

ČSN EN IEC 63110-1 (341592) - červen 2023

Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel - Část 1: Základní definice, případy použití a architektury

990 Kč

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - duben 2020

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN IEC 63119-2 (341592) - červenec 2023

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 2: Případy použití

550 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-2 (341593) - únor 2021

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 7. červnu 2026 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-3 (341593) - únor 2021

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 22. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN IEC 61980-1 (341593) - srpen 2021

Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN IEC 61980-2 (341593) - únor 2024

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Zvláštní požadavky na komunikaci a činnosti systému MF-WPT

770 Kč

ČSN EN IEC 61980-3 (341593) - květen 2023

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - červenec 2019

Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč
foo