ČSN EN 62621 (341536)

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

ČSN EN 62621 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti kompozitních izolátorů pro používání v trolejových vedeních pro elektrickou trakci železnic, jak je uvedeno v IEC 60913. Izolátory uvedené v této normě se používají pro napájení elektrické trakce s jmenovitým napájecím napětí vyšším než 1 000 V AC a 1 500 V DC. Specifická použití, ve kterých vyšší zatížení v krutu přesahuje rozsah platnosti této normy, a z nich vyplývající jednotlivé zkoušky jsou odsouhlaseny dodavatelem a odběratelem v ujednání o kritických zatíženích.
Tato mezinárodní norma se vztahuje na kompozitní izolátory, definované v 3.1, a nevztahuje se na jiné polymerní izolátory.
Ustanovení obsažená v této normě jsou určena pro projektování a konstrukci nových elektrických trakčních sestav trolejových vedení s použitím izolátorů, nebo pro dokončení rekonstrukce stávajících v elektrických trakčních sestavách.
Tato norma poskytuje objednateli a výrobci řadu zkoušek, které se používají k posouzení vhodnosti izolátoru pro dané drážní prostředí. Objednatel může určit další zkoušky ke zjištění použitelnosti izolátoru pro určité specifické provozní podmínky.
Tato norma stanovuje parametry výrobků, zkušební metody a kritéria přejímky.
Předmětem této normy je stanovení podmínek pro konstrukci a zajištění provozu, které výrobce doporučuje objednateli pro použití v drážní infrastruktuře.

Označení ČSN EN 62621 (341536)
Katalogové číslo 501302
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2016
Datum účinnosti 1. 1. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135013029
Změny a opravy A1 5.17t
Tato norma nahradila ČSN EN 50151 (341536) z srpna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)