ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla

ČSN EN 60077-2 ed. 2 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 60077-2 ed. 2
Kromě pravidel uvedených v EN 60077-1, tato část IEC 60077 uvádí obecná pravidla pro všechny elektrotechnické součástky instalované v trakčních obvodech, pomocných obvodech a řídících obvodech atd. drážních vozidel.
Tento dokument má přizpůsobit obecná pravidla uvedená v IEC 60077-1 všem elektrotechnickým součástkám pro drážní vozidla, aby se u příslušných součástek dosáhlo jednotnosti požadavků a zkoušek.
Elektrotechnické součástky jsou zejména spínací a řídící přístroje, zahrnující také relé, elektromagnetické spínací součástky, rezistory, pojistky atd. bez ohledu na způsob jejich řízení.
Nyní je běžnou praxí vestavění elektronických součástek nebo elektronických podsestav do elektrotechnických součástek. Přestože tento dokument neplatí pro elektronická zařízení, přítomnost elektronických součástek není důvodem pro vyloučení takových elektrotechnických součástek z rozsahu platnosti tohoto dokumentu.
Elektronické podsestavy odpovídají příslušné normě.
Některá z těchto pravidel, po dohodě mezi uživatelem a výrobcem, se používají pro elektrotechnické součástky instalované na jiných vozidlech, než jsou drážní vozidla, jako jsou důlní lokomotivy, trolejbusy atd.
Tento dokument stanoví charakteristiky součástek, provozní podmínky, které musí součástky splňovat, zkoušky, které mají potvrdit, zda součástky odpovídají těmto charakteristikám za těchto provozních podmínek, a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky, informace, které mají být vyznačeny na přístroji nebo přiloženy k přístroji.
Tento dokument nezahrnuje průmyslové elektrotechnické součástky, které odpovídají vlastní normě výrobku. Aby byla zajištěna uspokojivá činnost těchto součástek pro drážní vozidla, používá se tento dokument pouze pro stanovení zvláštních požadavků pro drážní zařízení. V tom případě by měly být ve zvláštním dokumentu stanoveny doplňující požadavky, které mají průmyslové součástky splňovat, např. že mají být přizpůsobeny (například pro řídicí napětí, podmínky vnějšího prostředí atd.), nebo mají být instalovány a používány tak, aby nemusely snášet specifické podmínky na dráhách, nebo mají být provedeny doplňující zkoušky, aby se prokázalo, že tyto součástky mohou úspěšně snést podmínky na dráhách.
V případě, že existují rozdíly v požadavcích mezi tímto dokumentem a příslušnou normu výrobku pro drážní vozidla, potom mají přednost požadavky výrobkové normy.

Označení ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510)
Katalogové číslo 504603
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135046034
Tato norma nahradila ČSN EN 60077-2 (341510) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

ČSN EN 60077-3 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

ČSN EN 60077-4 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

ČSN EN 60077-5 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

ČSN EN IEC 60077-4 ed. 2 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2 (341510)
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí