ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

ČSN EN 50463-2 ed. 2 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 610 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma zahrnuje požadavky vztahující se na funkci měření energie (EMF) v systému měření energie (EMS) pro použití na palubě trakčních jednotek pro měření energie odebírané a rekuperované z/do trolejového vedení.
Tato evropská norma také uvádí požadavky na funkci měření proudu (např. snímač proudu), funkci měření napětí (např. snímač napětí) a funkci výpočtu energie (např. elektroměr).
Uspořádání pro posuzování shody pro funkci měření napětí, měření proudu, výpočtu energie a celkovou funkci měření energie jsou rovněž uvedena v tomto dokumentu.
Norma byla vypracována s přihlédnutím, že v některých aplikacích může EMF být podrobena legální metrologické kontrole. Všechna relevantní metrologická hlediska jsou zahrnuta v této části.
Obrázek 2 znázorňuje informační propojení mezi funkčními bloky EMF. Zobrazena jsou pouze spojení mezi funkčními bloky požadovaná touto normou.

Označení ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566)
Katalogové číslo 504664
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135046645
Změny a opravy Oprava 1 8.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 50463-2 (341566) z října 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566)
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566)
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566)
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566)
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody