ČSN EN 50562 (341523) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav

ČSN EN 50562 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma definuje proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti v souladu s EN 50126 pro konvenční elektrické trakční soustavy pro železnice. Tato norma může být také použita pro systémy hromadné dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou a trolejbusové systémy. Všechny tyto systémy mohou být nadzemní, v úrovni terénu a podzemní.
Další systémy, včetně těch, které jsou uvedeny níže, nebyly posouzeny, a proto nespadají do rozsahu platnosti této evropské normy:
- trakční systémy v hlubinných dolech,
- jeřáby, přepravní plošiny a podobné přepravní zařízení na kolejnicích, dočasné stavby (např. výstavní konstrukce), pokud tyto nejsou napájeny přímo nebo přes transformátory ze systému trakčního vedení a nejsou ohroženy trakční napájecí soustavou,
- visuté lanové dráhy,
- pozemní lanové dráhy,
- magneticky nadnášené systémy,
- železnice s induktivním napájením s bezkontaktním indukčním přenosem energie z elektrické trakční napájecí soustavy do elektricky poháněné hnací jednotky,
- železnice, které z důvodu bezpečnosti mají zakrytý podúrovňový napájecí trakční systém.
U podobných technologií a podobných nebezpečných scénářů lze použít bezpečnostní zásady uvedené v této normě jako vodítko. Tato evropská norma platí pro konvenční elektrické trakční soustavy, které jsou nové nebo procházejí zásadními změnami.

Označení ČSN EN 50562 (341523)
Katalogové číslo 506938
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135069385
Tato norma nahradila ČSN EN 50562 (341523) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)