ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590) Nové vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
17 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61851 platí pro napájecí zařízení EV pro napájení elektrických silničních vozidel se jmenovitým napájecím napětím do 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a jmenovitým výstupním napájecím napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC.
Elektrická silniční vozidla (EV) zahrnují všechna silniční vozidla, včetně hybridních plug-in silničních vozidel (PHEV), která získávají veškerou svou energii nebo její část ze zabudovaných nabíjecích systémů pro ukládání energie (RESS).
Tato norma také pokrývá napájecí zařízení EV napájené z místních systémů skladování (např. vyrovnávací baterie).
Mezi aspekty, které pokrývá tato norma, patří charakteristiky a provozní podmínky napájecího zařízení EV, specifikace spojení mezi napájecím zařízením EV a EV, požadavky na elektrickou bezpečnost napájecího zařízení EV.
Na zařízení navržená pro specifická prostředí nebo podmínky se smí vztahovat dodatečné požadavky, například napájecí zařízení EV umístěná v rizikových oblastech, ve kterých jsou hořlavé plyny nebo jejich páry a/nebo hořlavé materiály, paliva nebo jiné hořlavé nebo výbušné materiály, napájecí zařízení EV navržené k instalaci v nadmořské výšce nad 2 000 m, napájecí zařízení EV, jejichž použití je plánováno na palubě lodí.
Požadavky na elektrická zařízení a komponenty používané v napájecím zařízení EV nejsou v této normě zahrnuty a vztahují se na ně jejich specifické výrobkové normy.
Očekává se, že požadavky na EMC napájecího zařízení EV budou pokryty budoucí IEC 61851-21-2.
Požadavky na obousměrný přenos energie se zvažují a nejsou uvedeny v tomto vydání IEC 61851-1.
Tato norma neplatí pro bezpečnostní aspekty souvisící s údržbou, nabíjení trolejbusů, kolejových vozidel, průmyslových nákladních vozidel a vozidel primárně navržených pro použití v terénu, zařízení v EV, požadavky EMC na zařízení v EV, když je připojeno, na které se vztahuje IEC 61851-21-1, nabíjení RESS nezabudovaných v EV, DC nabíjecí zařízení EV, které se specificky spoléhá na dvojitou/zesílenou izolaci nebo na ochranu před úrazem elektrickým proudem třídy III. Viz IEC 61851-23 nebo budoucí soubor IEC 61851-3.
Soubor IEC 61851 pokrývá všechna napájecí zařízení EV s výjimkou zařízení s řízením v kabelu a ochranných zařízení pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IP-CPD), která jsou pokryta IEC 62752.

Označení ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590)
Katalogové číslo 510173
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 142 stran formátu A4
EAN kód 8596135101733
Tato norma nahradila ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590) z prosince 2019
ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61851-21 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

ČSN EN 61851-21-1 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

ČSN EN 61851-22 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

ČSN EN 61851-23 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

ČSN EN 61851-24 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení