ČSN EN 50122-1 ed. 3 (341520)

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

ČSN EN 50122-1 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na ochranná opatření týkající se elektrické bezpečnosti v pevných instalacích spojených s AC a/nebo DC trakčními soustavami a na všechny instalace, které mohou být ohroženy elektrickou trakční napájecí soustavou. Zahrnuje rovněž požadavky platné pro vozidla na elektrifikovaných tratích.
Vztahuje se rovněž na všechny oblasti pevných instalací, které jsou nezbytné pro zajištění elektrické bezpečnosti při údržbě v rámci napájecích soustav elektrické trakce.
Tento dokument platí pro nové napájecí soustavy elektrické trakce a velké rekonstrukce napájecích soustav elektrické trakce pro železnice, řízené systémy hromadné dopravy jako jsou tramvaje, nadzemní a podzemní dráhy, horské železnice, trolejbusové systémy, napájecí soustavy elektrické trakce pro silniční vozidla, které využívají systém trolejového vedení a systémy používající magnetickou levitaci, které využívají systém trakčního vedení a systémy pro přepravu materiálu.
Tento dokument se nevztahuje na napájecí soustavy elektrické trakce v podzemních dolech, jeřáby, přenosné plošiny a obdobná dopravní zařízení na kolejích, dočasné stavby (např. výstavní konstrukce), pokud nejsou napájeny přímo nebo přes transformátory z trakčního vedení a nejsou ohroženy napájecí soustavou elektrické trakce, visuté lanové dráhy, pozemní lanové dráhy a provozovaná vozidla.
Tento dokument nestanovuje pracovní předpisy pro údržbu.
Požadavky tohoto dokumentu týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem se vztahují pouze na osoby.

Označení ČSN EN 50122-1 ed. 3 (341520)
Katalogové číslo 517100
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 7. 2023
Datum účinnosti 1. 8. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran formátu A4
EAN kód 8596135171002
Tato norma nahradila ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) z listopadu 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

ČSN EN 50122-3 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

foo