ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520)

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-2 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanoví požadavky na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které vznikají při provozu DC elektrických trakčních napájecích soustav. Jelikož zkušenosti několika desetiletí neprokázaly zjevné korozní účinky z AC elektrických trakčních napájecích soustav, zabývá se tento dokument pouze bludnými proudy tekoucími z DC elektrické trakční napájecí soustavy. Tento dokument platí pro veškeré kovové pevné instalace, které tvoří součást trakčního systému a taktéž pro ostatní kovové součásti umístěné v jakékoli poloze v zemi, které mohou přenášet bludné proudy vznikající při provozu drážního systému
Tento dokument platí pro všechna nová DC vedení a všechny významné rekonstrukce stávajících DC vedení. Tyto zásady mohou být také použity i na stávající elektrizované dopravní systémy, pro které je nutné zohlednit účinky bludných proudů.
Tento dokument nestanovuje pracovní předpisy pro údržbu, ale poskytuje návrh požadavků na provádění údržby.

Označení ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520)
Katalogové číslo 517098
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135170982
Tato norma nahradila ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) z září 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

ČSN EN 50122-1 ed. 3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

ČSN EN 50122-3 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

foo