ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520)

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 25. 7. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky vztahující se na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které vznikají při provozování DC trakčních soustav.
Tato evropská norma platí pro veškerá pevná kovová zařízení, která tvoří součást trakčních systémů, a pro ostatní kovové konstrukce uložené v zemi, kterými mohou protékat bludné proudy produkované drážním provozem.
Tato evropská norma platí pro veškerá nová DC vedení a veškeré významné rekonstrukce DC vedení. Tyto zásady mohou být také použity na stávající elektrizované dopravní systémy u kterých nelze vyloučit vznik a účinky bludných proudů.

Označení ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520)
Katalogové číslo 88721
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963887210
Změny a opravy Z1 6.23t
Norma je platná do 25. 7. 2025
a bude nahrazena ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520)
Tato norma nahradila ČSN EN 50122-2 (341520) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

ČSN EN 50122-1 ed. 3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

ČSN EN 50122-2 ed. 3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

ČSN EN 50122-3 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

ČSN EN 50122-3 ed. 2 (341520)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

foo