Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 3464 - Zkoušky elektroizolačních materiálů

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
89118

ČSN EN 60212 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

190 Kč vč. DPH
94991

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411) - duben 2014 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

350 Kč vč. DPH
92565

ČSN EN 60544-2 (346411) - duben 2013

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

340 Kč vč. DPH
70285

ČSN EN 60544-4 (346411) - květen 2004

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

230 Kč vč. DPH
91241

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411) - září 2012 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
99565

ČSN EN 61251 (346412) - červen 2016

Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505296

ČSN EN IEC 60370 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
26136

ČSN IEC 370 (346415) - září 1997

Zkušební postup pro hodnocení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních laků podle snížení elektrické pevnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t


Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
94269

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

350 Kč vč. DPH
75626

ČSN EN 60216-2 (346416) - duben 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

230 Kč vč. DPH
77702

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
76949

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - říjen 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

230 Kč vč. DPH
62438

ČSN EN 60216-4-2 (346416) - srpen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

230 Kč vč. DPH
61664

ČSN EN 60216-4-3 (346416) - květen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

230 Kč vč. DPH
82445

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) - leden 2009 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč vč. DPH
78058

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) - březen 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
94271

ČSN EN 60216-8 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
21890

ČSN IEC 795 (346417) - červenec 1997

Zkušební metody ke stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti ohebných vrstvených materiálů metodou navinutí na trubku

125 Kč vč. DPH
18571

ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996

Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)

230 Kč vč. DPH
71553

ČSN EN 61006 ed. 2 (346424) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu

340 Kč vč. DPH
21372

ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997

Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola

230 Kč vč. DPH
82262

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - prosinec 2008

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t


590 Kč vč. DPH
99631

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
501627

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
80215

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

190 Kč vč. DPH
79456

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

190 Kč vč. DPH
71469

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t


375 Kč vč. DPH
64864

ČSN EN 61340-4-3 (346440) - červen 2002

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
91402

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440) - září 2012

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.15t, Z1 10.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 6. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

812 Kč vč. DPH
72853

ČSN EN 61340-4-5 (346440) - duben 2005

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t


Norma bude zrušena k 22. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
99062

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč vč. DPH
503028

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017

Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
98202

ČSN EN 61340-4-8 (346440) - září 2015

Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

230 Kč vč. DPH
501440

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016

Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

340 Kč vč. DPH
80813

ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 (346440) - duben 2008

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t


Norma bude zrušena k 18. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
501630

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

230 Kč vč. DPH
99871

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505782

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
505828

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
505886

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507740

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - červen 2019

Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

340 Kč vč. DPH
92521

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - duben 2013

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.18t, Oprava 2 10.18t


390 Kč vč. DPH
500028

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
28935

ČSN IEC 93 (346460) - říjen 1993

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej resistivity a povrchovej resistivity tuhých elektroizolačných materiálov

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.12t, Z2 10.16t


294 Kč vč. DPH
90088

ČSN EN 62631-1 (346462) - březen 2012

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně

230 Kč vč. DPH
500510

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
500029

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - srpen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505168

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504937

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
94420

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463) - leden 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

340 Kč vč. DPH
95703

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95705

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
26557

ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997

Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí

125 Kč vč. DPH
69015

ČSN EN 60112 (346468) - prosinec 2003

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 6.10t


485 Kč vč. DPH
53620

ČSN EN 61621 (346471) - říjen 1998

Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu

230 Kč vč. DPH
80307

ČSN EN 60587 (346472) - leden 2008

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
18683

ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996

Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie

125 Kč vč. DPH
53937

ČSN EN 61234-2 (346475) - listopad 1998

Elektroizolační materiály - Metody zkoušení hydrolytické stability - Část 2: Tvářené reaktoplasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
71878

ČSN EN 60450 (346480) - leden 2005

Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t


465 Kč vč. DPH
79612

ČSN EN 60426 (346491) - říjen 2007

Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek

350 Kč vč. DPH
78554

ČSN EN 61033 (346492) - květen 2007

Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH