Třída 3464 - Zkoušky elektroizolačních materiálů

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 60212 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

190 Kč

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411) - duben 2014 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

350 Kč

ČSN EN 60544-2 (346411) - duben 2013

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 60544-4 (346411) - květen 2004

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

230 Kč

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411) - září 2012

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. červenci 2025 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60544-5 ed. 3 (346411) - duben 2023

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61251 (346412) - červen 2016

Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60370 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - duben 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

230 Kč

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - říjen 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-4-2 (346416) - srpen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

230 Kč

ČSN EN 60216-4-3 (346416) - květen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) - leden 2009 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) - březen 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60216-8 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416) - prosinec 2021

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996

Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)

230 Kč

ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997

Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola

230 Kč

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

190 Kč

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

190 Kč

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t

375 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017

Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-4-8 (346440) - září 2015

Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

230 Kč

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016

Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

340 Kč

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2025 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61340-5-3 ed. 3 (346440) - prosinec 2022

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - červen 2019

Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

340 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - duben 2013

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.18t, Oprava 2 10.18t, A1 12.20t

515 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-1 (346462) - březen 2012

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - srpen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-2 (346462) - listopad 2022

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-2: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Vysoké frekvence (1 MHz až 300 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - říjen 2019

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463) - leden 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

340 Kč

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997

Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí

125 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - prosinec 2003

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 6.10t, Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

517 Kč

ČSN EN IEC 60112 ed. 2 (346468) - srpen 2021

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

340 Kč

ČSN EN 61621 (346471) - říjen 1998

Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu

230 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - leden 2008

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 4. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60587 ed. 2 (346472) - listopad 2022

Elektroizolační materiály používané ve ztížených podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996

Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie

125 Kč

ČSN EN 61234-2 (346475) - listopad 1998

Elektroizolační materiály - Metody zkoušení hydrolytické stability - Část 2: Tvářené reaktoplasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60450 (346480) - leden 2005

Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

465 Kč

ČSN EN 60426 (346491) - říjen 2007

Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - květen 2007

Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč
foo